Interview met onze nieuwe voorzitter Bouchaib Saadane

Mijn droom: een maatschappij waar plek is voor iedereen

Bouchaib Saadane is sinds kort voorzitter van Provinciaal Platform voor Diversiteit  (PPD) dat pas geleden nog Provinciaal  Platform voor Minderheden (PPM) heette. Wat zoal naar voren komt in dit interview is waarom PPD belangrijk is, het voorzitterschap, wat is de nieuwe koers van PPD en hoe ziet Bouchaib Saadane de toekomst?

Hoe kwam u in aanraking met PPD?
Het bestuur van het toenmalige PPM heeft me zo’n 11 jaar geleden gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Onder andere vanwege mijn maatschappelijke betrokkenheid. Ze dachten dat het goed was dat ik het bestuur kwam versterken. Ik kende PPM vooral van nieuwsbrieven. Het sprak me aan waar ze voor staan en wat ze deden. Ik dacht: Bouchaib, ga maar eens kijken wat ik kan toevoegen. Als ik ergens voor ga dan doe ik dat voor 100%. Ik ga niet zomaar ergens bij om erbij te zijn. Ik wil een verschil maken. Met die intentie ben ik bestuurslid geworden.

U bent nu voorzitter. Hoe is het zo gekomen?
Ik ben een allrounder en daardoor overal inzetbaar. Ik ben jarenlang vicevoorzitter geweest en dat heb ik met veel liefde en plezier gedaan. Toen deze functie vrijkwam, heb ik mij beschikbaar gesteld. Het bestuur gaf mij veel vertrouwen en ik voel ook een grote verantwoordelijkheid, aangezien PPD voor een belangrijke transitie staat. De eerste uitdaging is met het bestuur en andere partners de transitie naar een breder platform voor alle Limburgers te groeien. En dat gaat zonder meer lukken, daar ben ik heilig van overtuigd. Het bestuur is namelijk zeer gemotiveerd, de randvoorwaarden zijn duidelijk, de koers is helder en de voorwaarden zijn ingevuld.

Bovendien ziet de Provincie onze taak als een onmisbare aanvulling in de Limburgse maatschappij met betrekking tot de doelgroep waar PPD voor staat. Wat mij bijzonder aanspreekt is de verworven kennis en de opgebouwde samenwerking met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan collega MO’s, lokale (zelf)organisaties en ook landelijke organisaties. Hiermee vormt PPD een zeer breed netwerk en dat geeft een stevige basis voor het kiezen en uitvoeren van de juiste thema’s die aansluiten bij de behoefte van zowel de doelgroep als de Limburgse samenleving.


De structuur van PPD vind ik ook zeer interessant. We hebben een divers bestuur dat niet alleen op hoofdlijnen bestuurt, maar het is een mix van denkers en doeners. Dat betekent dat het bestuur het beleid bepaalt en waar nodig mee uitvoert. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid van het bestuur en de vrijwilligers bij PPD en onze achterban. Onze vrijwilligers hebben ook een belangrijke positie binnen de structuur. Ze zijn verenigd in een zogenaamde Raad van Achterban. Deze raad denkt mee bij het formuleren van de beleids- en werkplannen en voert deze ook mede uit op lokaal niveau.


Kunt u iets vertellen over uw carrière?
Ik heb altijd bij NEDCAR gewerkt, in verschillende functies. Van productiemedewerker tot manager. Dat bedrijf is voor mij een zeer interessante leerschool geweest. Hier heb ik op alle niveaus leren samenwerken. Ook op internationaal niveau, bijvoorbeeld met Japanners, Amerikanen, Zweden en Belgen. Ook heb ik veel gereisd om kennis te vergaren en uit te wisselen. Niet alleen in bedrijfsmatig opzicht, maar ook wat cultuur betreft.  Bij NEDCAR werkten toen zo’n 6.000 mensen, een dorp op zich. Het was een bedrijf vol diversiteit met maar liefst 38 verschillende nationaliteiten onder andere Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Somaliërs en Surinamers. Alles en iedereen kwam hier samen. Ik had affiniteit om met al die nationaliteiten samen te werken. Voordat ik manager was, was ik 17 jaar lid van de Ondernemingsraad van VOLVO en NEDCAR en ook acht jaar voorzitter. Onderhandelen, adviseren, belangen behartigen en opkomen voor kwetsbare groepen en het algemeen belang zijn voor mij niet nieuw. Als je met Japanners, Amerikanen, Zweden en Belgen samen kunt werken dan kun je met iedereen samenwerken. Deze ervaringen komen me zeer goed van pas bij PPD.

Waar houdt PPD zich mee bezig?
Onze speerpunten zijn arbeidsmarkt, onderwijs, zorg /welzijn, inclusie en (actief) burgerschap en nieuwkomers. 

ARBEIDSMARKT

Werk hebben is zeer essentieel in het leven van de burger. Iemand voelt zich niet gelukkig als hij in de bijstand zit en geen kansen krijgt om te werken. Met een baan hoor je erbij. Een baan hebben helpt je te participeren in de maatschappij en helpt je om de taal te leren, want de taal is de enige sleutel tot succes. Alleen zo kun je participeren in de samenleving. In het kader van werkgelegenheid organiseert PPD banenmarkten in Limburg. Dat doen we in samenwerking met Stichting Meer Kleur en Kwaliteit, werkgevers in de regio, UWV en scholen. Daarnaast besteden we aandacht aan discriminatie op de arbeidsmarkt en stimuleren we diversiteit op de werkvloer.

ONDERWIJS

Onderwijs is zeer belangrijk om een job te krijgen die bij je past. PPD merkt, helaas, dat jongeren van onze achterban nog steeds een achterstand hebben en opzichte van autochtonen. De cijfers van CBS laten dat duidelijk zien. Om deze achterstand in te halen is de nauwe samenwerking tussen scholen en ouders onontbeerlijk. En daar wil PPD een rol in spelen. 

ZORG EN WELZIJN

De zorgwet in Nederland is erg ingewikkeld. Een doorsneeburger heeft al moete  om de veranderingen bij te houden, laat staan een niet-westerse Limburger die de taal niet machtig is en niet digitaal vaardig. PPD wil zich voor deze groep sterk maken en steun bieden om  samen tot een oplossing te komen.

INCLUSIE EN (ACTIEF) BURGERSCHAP

Door de verrechtsing van de politiek en de daarmee gepaard gaande verharding van de maatschappij ten opzichte van Limburgers van een andere etniciteit, hebben veel mensen het geloof in de politiek verloren. Met als gevolg: wegblijven bij de verkiezingen en  onvoldoende participeren in onze samenleving.

Nederland  is veranderd van verzorgingsstaat  naar zelfredzaamheid. Niet iedereen kan dit bijbenen. PPD heeft hiervoor het programma Actief Burgerschap opgezet. We proberen  mensen duidelijk te maken dat zij ook burgers van deze provincie/woonplaats/straat zijn en dat ze moeten meedoen/participeren. De verharding van de maatschappij kunnen we niet stopzetten (helaas), maar hoe ga je hiermee om. Je moet laten zien dat je deel uitmaakt van deze maatschappij. Ongeacht je achtergrond. Omdat ik Marokkaan ben hoeft dat niet te betekenen dat ik achterstand moet hebben in wat dan ook. Ik ben burger van dit land. Ik woon hier en heb alle rechten en plichten die mijn buurman ook heeft, ook al is hij geboren en getogen Nederlander.

NIEUWKOMERS

Wat op dit moment een bijkomend punt van aandacht is, zijn de nieuwkomers, bijvoorbeeld Syriërs. Ze hebben een specifieke aanpak nodig om te kunnen participeren. Hier is extra werk aan de winkel ook voor PPD. We moeten ervoor zorgen dat die groep ook aanhaakt.

Vertel eens iets over de nieuwe koers van PPD
PPD bestaat inmiddels 20 jaar en gaat nu een nieuwe koers varen. We maken een professionaliseringsslag door waarbij we meer anticiperen op die dingen die er gaan komen en spelen in op actualiteiten. Niet afwachten, maar proactief zijn. We hebben veel ervaring opgedaan met integratievraagstukken. PPD bezit heel veel specialismes die we gaan definiëren en etaleren. Het moet duidelijk zijn waarvoor je bij PPD terechtkunt. Niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor gemeenten, politie, (zorg)instellingen, scholen en bedrijven. PPD wil een organisatie zijn die zich verder onderscheidt van de andere maatschappelijke organisaties. Met een eigen koers gebaseerd op de behoeften van onze achterban aan de ene kant en de lokale overheden, (onderwijs/zorg) instellingen en bedrijven aan de andere kant. Het is een belangrijke  uitdaging, maar met een gemotiveerd bestuur, een duidelijke visie, actieve vrijwilligers, betrouwbare samenwerkingspartners en professionele ondersteuning en hulp van Provincie Limburg heb ik vertrouwen erin dat we met succes onze ambities zullen bereiken.

Hoe ziet u de toekomst over 10 jaar?
Mijn droom is dat we allemaal – het liefst morgen al – in Limburg niet meer praten over een ‘Turk’ of ‘ik ben een Somaliër’, maar dat we gewoon zeggen ‘ik ben een trotse Limburger’. Dat hoop ik echt. En dat er niet meer gekeken wordt naar je achtergrond, geloof, geaardheid, of ras. Dat we een maatschappij krijgen waar plek is voor iedereen. We praten nu veel over zelfredzaamheid. Wat mij betreft gaan we een stap maken naar samenredzaamheid. Met individualisme kom je niet verder. Ik geloof in een gezegde: alleen ga je sneller, maar samen komen we verder. Het collectief daar scoor je meer mee.

 

 

PPD

Poststraat 8-10
6135 KR Sittard

06-52860361

www.ppdlimburg.nl
info@ppdlimburg.nl
Volg ons:
     


Mede mogelijk gemaakt door: