Loslaten en/of stoppen van oude gewoonten

We worden al een aantal dagen getrakteerd op heerlijk lenteweer, de bloesem versiert menig straatbeeld en de natuur schittert in al haar ijver om zich van haar beste kant te laten zien.

Persoonlijk vind ik het lenteseizoen altijd het meest passend om transformatie te beschrijven. Datgene wat een korte tijd geleden niet mogelijk bleek schijnt met de juiste behandeling wel degelijk te gebeuren. En in de tussenliggende periode ontstaat er een periode van verwarring. Zo is het beeld van bevroren bloesem of vogels die nestjes bouwen terwijl het sneeuwt ook moeilijk te bevatten. Zo’n periode van verwarring schijnt echter wel degelijk een functie te hebben zo leren wij ook in het eerste landelijke programma van de Health Transformation Community waar ik vanaf januari als een van de 48 deelnemers gedurende 6 maanden, aan deel neem.

In de literatuur wordt de overgang tussen de historie, het heden en wat voor ons ligt ook wel de X- curve genoemd. De periode tussen het ‘ oude’ en het ‘ nieuwe’  gaat vaak gepaard met loslaten en/of stoppen van oude gewoonten terwijl het omarmen en uitvoeren van het nieuwe vaak veel moed en vertrouwen vraagt terwijl pas achteraf bekend is of dit echt het juiste was. En transformatie is nodig en dat gebeurd ook. Op gebied van energie, wonen, klimaat, financiën en zeker ook onze gezondheid. We hebben dus vooral een toekomstbestendige visie nodig waarbij dappere burgers, professionals en bestuurders de weg naar deze gezonde toekomst alvast verkennen en een helpende hand uitreiken naar diegene die een rol willen spelen in een meer toekomstbestendig Limburg. En dat zijn er gelukkig steeds meer.

Zo zijn er inmiddels 160 implementatiecoaches geschoold, ruim 3500 professionals hebben de basis scholing gevolgd en zien we in meerdere regio’s door de gehele provincie in allerlei domeinen steeds meer toepassingen van Positieve Gezondheid in de praktijk. Niemand zal zeggen dat dit gemakkelijk is doch laten we leren van wat de natuur ons laat zien, er schuilt in iedereen talent en met de juiste benadering kan dat tot volle wasdom komen.

Loek Vaessen
Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond

Kwetsbare mensen zijn meer dan hun kwetsbaarheid

Als het ons lukt om verder te kijken bij kwetsbare mensen dan alleen naar hun kwetsbaarheid, dan word ik daar heel blij van. Positieve Gezondheid draait niet om hoe wij kijken naar iemand, maar hoe kijkt iemand naar zichzelf.
>> Lees meer

Heel veel succes!

Weer een groep enthousiaste implementatiecoaches die de implementatiecoach training hebben afgerond in het kader van het Scholingsplan van de Provincie Limburg. Namens de Beweging Limburg Positief Gezond, FontysPro en implementatiecoach trainer, Esther Bloemen- van Gurp, wensen we jullie heel veel succes in jullie nieuwe rol!

Practice what you preach

“Positieve Gezondheid spreekt me erg aan. Ik heb een holistische visie altijd al heel belangrijk gevonden. Er is meer. Lichaam en geest zijn verbonden. Het gedachtegoed is voor mij niet alleen een manier om anders te kijken of zaken met elkaar te verbinden. Het is een onderdeel van iets groters. In mijn trainingen geef ik mee: het gaat om jou, de professional. Wat heb jij nodig om de balans te houden? In vrije tijd, je gezin, een druk sociaal leven en je drukke werk. Wij hulpverleners zijn vaak altijd met anderen bezig. Je moet er bewust van zijn dat je aan jezelf denkt. Wat wil je? Is dit wat bij je past? Hoe is het met de verbinding met en oprechte interesse in jezelf? Het is heel belangrijk om jezelf niet te vergeten.
>> Lees meer

Welke Limburgse Werkgever zet vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid in 2022 het beste op de kaart binnen zijn organisatie?

Op donderdag 22 september 2022 (tijdens de Nationale Vitaliteitsweek) maken we de winnaar bekend; wie zich de “Vitaalste Limburgse Werkgever 2022” mag noemen. Deze Award is bedoeld om Limburgse Werkgevers die investeren in het welbevinden van hun medewerkers extra podium en waardering te geven en samen het belang van gelukkige en energieke medewerkers uit te dragen.
>> Lees meer

Een brug slaan tussen zorgprofessionals

Het is niet meer gepast in je eigen kleine aanbod van zorg of welzijn te denken. Het wordt tijd dat we met z’n allen domeinoverstijgend gaan denken, samenwerken en handelen. Dat zegt Guy Schulpen, bestuurder van ZIO, een eerstelijnsorganisatie die huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten ondersteunt. ZIO is ook een van de initiatiefnemers van het gedachtegoed Blauwe Zorg.
>> Lees meer

Wijken niet pamperen, maar leren zelf in te grijpen

Limburgers zo gezond mogelijk laten leven dat is het doel van Positieve Gezondheid. Bij Wonen Limburg gaat dat vooral om wat voor bewoners belangrijk is om een fijne leefomgeving te hebben. Marty van Dam, directeur mens en maatschappij bij de woningcorporatie, legt uit wat zij doen om mensen te ondersteunen in het toevoegen van perspectief in hun leven. “We maken wijken sterker. Niet door ze te pamperen, maar door ze te leren zélf in te grijpen.”
>> Lees meer

Niet als de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen om goed om te gaan met de uitdagingen

Binnen de beweging Blauwe Zorg de wijk is er in 2017 binnen twee huisartsenpraktijken in Maastricht Noord Oost gestart met het project De Nieuwe GGZ. In het begin vooral veel met elkaar in gesprek om in 2019 te starten met een integraal team waar sociaal domein, GGZ en ervaringsdeskundigheid samen komen. Georganiseerd rond de huisarts met Positieve Gezondheid als rode draad in communicatie.
>> Lees meer

Intervisie als onderdeel van ons scholingsplan, doe je mee?

We gaan weer starten met de intervisiebijeenkomsten. Heb je als Limburgse professional na het afronden van de reflectie bijeenkomsten ook behoefte om het geleerde in de praktijk met anderen te toetsen en van elkaars ‘ positief gezonde ‘ ervaringen te leren? Dan kun je je nu al voor meerdere data opgeven. Dit jaar plannen we meerdere bijeenkomsten in één maand in de gehele provincie.
>> Lees meer

Intervisiebijeenkomst Noord Limburg

Tijdens deze bijeenkomst gaan we onze ervaringen en successen met elkaar delen. We gaan van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen. Dit onder de deskundige begeleiding van intervisor Mirjam van der Meij.
>> Lees meer

Samen maken we onze campagne #Keipositief steeds zichtbaarder, we maken mensen nieuwsgierig en dagen uit om mee te doen

Jongerenwerkers aan de slag met #Keipositief tijdens de open inloop in Park Rijnbeek. Verbinden door het schilderen van keien om ze op deze manier bewust te maken van de successen en mogelijkheden van Positieve Gezondheid. Meedoen en geïnspireerd raken door stenen te beschilderen in het kader van onze campagne Keipositief XXL. Een hele grote kei die, als inspiratie voor nieuwe kleine keien, door onze Provincie trekt om aandacht en bewustwording te vragen voor de ambitie van onze beweging.

Certificering van de jongste deelnemers aan het Scholingsplan

Het Scholingsplan van de Provincie Limburg is er voor iedereen die graag met Positieve Gezondheid aan de slag wil. Op 25 april rondde deze enthousiaste groep, bestaande uit jonge mensen in de leeftijd van 17 tot 19 jaar, de scholing af. Enkele reacties van de deelnemers: “Waardevol, leerzaam en ook leuk”, “De reflectiebijeenkomsten zijn echt een verdieping op de e-learning”, “Ik vond het fijn om met en van elkaar te leren”.

 

Inspiratiesessie Positieve Gezondheid, ook in de palliatieve fase

Op woensdag 20 april jl. organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg voor Noord-Limburg in samenwerking met de Beweging Limburg Positief Gezond de inspiratiesessie Positieve Gezondheid, ook in de palliatieve fase. De bijeenkomst was georganiseerd voor mensen die in het Noord-Limburgse actief zijn in de palliatieve en terminale zorg; zowel beroepsmatig als vrijwillig.
>> Lees meer

Meedenkteam Positieve Gezondheid van het leer -ontwikkel-netwerk Vitaal & Gezond

Er zijn inmiddels 2 meedenksessies georganiseerd waarbij we volop brainstormen over de inhoud en hoe we hier verder vorm aan gaan geven. We zijn met elkaar in gesprek over hoe we de bestaande structuren en mogelijkheden van Positieve Gezondheid zien in de regio Noord-Limburg. Ook de Beweging Limburg Positief Gezond sluit aan bij het meedenkteam. Andere deelnemers zijn: Noordelijke Maasvallei, De Zorggroep en de GGD. We gaan elkaars expertises inzetten om elkaar te versterken. De eerste stap is een inventarisatie van de vele missies en visies die er in de regio al zijn. Door deze te verzamelen zie je in één oogopslag de gelijkenissen met ieders missie. Een herkenning als uitgangspunt waarmee we commitment creëren om de volgende stap te zetten: samen werken en bouwen aan een regionale beweging positieve gezondheid in Noord-Limburg.

Regioprogramma Leefstijl en Ervaren Gezondheid, onderdeel Positieve Gezondheid

In dit programma werken 7 zorgpartners uit Noord-Limburg samen aan een viertal gezondheidsopgaven voor de regio. Deelnemers zijn VieCuri Medisch Centrum, Cohesie Huisartsen, De Zorggroep, Proteion, Vincent van Gogh, Adelante, Ambulancezorg. Binnen het programma Positieve Gezondheid zijn twee werkgroepen actief, gericht op de burgers en de professionals. Ook Burgerkracht Limburg, de BLPG en de GGD nemen deel aan een werkgroep. Onderwerpen waarmee we aan de slag gaan zijn o.a. Positief Gezond werkgeverschap, mantelzorg en contact leggen met bestaande netwerken.

Wijksafari in de gemeente Sittard-Geleen

Contact werkt vaak beter dan een pilletje. Monique van Heesch is bijzonder enthousiast, want hoe leuk is het als je bij deze wijksafari aan mag sluiten als bewoner én professional. Samen met Monique van Erve-Schölgens, hun belevingsgerichte junglestand en ludieke, safarikleding ervoeren mensen geen drempel om te praten over hun gezondheid en welzijn. Tijdens aandachtige gesprekken en het invullen van het spinnenweb beleefden de wijksafari-bezoekers bewustwording, werden talenten ontdekt en verbindingen gemaakt!
>> Lees meer

Grip op fibromyalgie door Positieve Gezondheid

In de VIEtamine van VieCuri een interessant artikel over de behaalde successen van het werken met Positieve Gezondheid in relatie tot de lange lijst met klachten van mensen met fibromyalgie. Er zijn geen medicijnen om deze aandoening te genezen en toch is er veel winst te behalen. Die winst behalen ze bij VieCuri door coaches Positieve Gezondheid in te zetten. Met inzicht en handvatten ervaren patiënten minder last en leren ze beter met deze aandoening om te gaan. ‘Wat vind jij nou echt belangrijk en wat heb je nodig om daar zelf te kunnen komen?’.
>> Lees het artikel


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.