Beste bewegers door ons bronsgroen Eilkenhout

Telkens als ik de vraag krijg om iets te schrijven voor onze nieuwsbrief vindt er zich een moment van reflectie en bewustwording plaats. Deze reflectie vraagt een korte blik naar achteren doch verdient vooral om stil te staan bij het heden. Onderzoek wijst uit dat als we dagelijks een kwartiertje ‘uit’ staan en aandacht voor ons zelf creëren wij doorgaans meer geluk ervaren en ons brein door even af te koelen ook meer creativiteit en oplossingsrichtingen vindt.

Wat er echt toe doet
Ik ben dit zelf ook gaan ervaren door dagelijks mijn ademhalingsoefeningen en meditatie te doen en in de ochtend te sporten waardoor je de rest van de dag meer energie hebt. Als we iets goed aan de pandemie willen over houden dan is het wel dat we ons bewust zijn dat alles met elkaar in verbinding is en je door het even stop zetten van de ratrace gaat merken wat echt belangrijk voor je is. De praktijk wijst uit dat mensen pas na een ernstige ziekte of trauma er achter komen wat er voor hun echt toe doet. Men rekent af met een ongezonde gewoonte, relatie of gooit het roer faliekant kom. Men maakt andere keuzes en gaat een  ander leven leiden dan voorheen.

Maar waarom doen we dat niet als we nog helemaal gezond zijn?
Waarom maken we pas andere voor ons wezenlijke keuzes als we geconfronteerd worden met iets pijnlijks, een verlies, ziekte…. Of erger nog….maken we die keuzes niet omdat het ons ontbreekt aan lef, te veel in angst leven of de belemmerende overtuiging hebben dat we niet veerkrachtig genoeg zijn….. Deze vraag hield mij bezig tijdens de vierde aflevering van het gezondheidscafe van de Gezondste Regio 2025 “ wat kies jij” waar ik 10 februari als vervanger van Hans Peter Jung, aan tafel met Caroline Kortooms en Paul Ramakers, mocht plaats nemen.  

Veerkracht
Het verhaal van Paul is uit het leven gegrepen. Hij had een top baan, een leuk gezin en alles wat zijn hartje….en ego begeerde. Kanker trok echter rigoreus een streep door dit leven en met een amputatie van zijn been kroop hij door het oog van de naald. Hij verloor niet alleen zijn baan en zijn relatie doch verloor bovenal het vertrouwen in zijn lichaam.
Middels het ontwikkelen en inzetten van een krachtige mindset wist hij zich echter helemaal terug te knokken en bijzonder veel veerkracht te ontwikkelen. Zo presteert hij als handbiker op olympisch niveau en wordt hij regelmatig als motivational speaker gevraagd waar hij mensen onherroepelijk aan het denken zet. En zijn doelgroep is legio. Velen van ons leven in de ratrace, zitten in een gouden kooi of maken bewust of onbewust niet voor hun de juiste keuzes.

Wat kies jij?
Een hele sterke slogan. Het zet direct aan tot denken en in een mum van tijd zoek je bij je innerlijke kompas een vrijwaring om zo door te gaan…….of toch andere keuzes te maken. Laten we in elk geval bewuste keuzes maken want dan is iedereen eigenaar van zijn eigen leven, kan deze zolang mogelijk eigen regie voeren en hoeven we niet louter afhankelijk te zijn van het huidige zorgsysteem.

Health Transformation Community
Aangezien we steeds meer bewust zijn dat een gezonder leven een brede benadering op gezondheid vraagt en alles met elkaar in verbinding staat, zijn we in januari gestart met de Health Transformation Community. Ik mag als een van de 48 regisseurs van gezondheidsnetwerk in Nederland zes maanden intensief aan de slag met actiegericht leren over transformatie in de gezondheidszorg en de maatschappij. Middels inspiratie van diverse domein experts, zorgverzekeraars ministeries en elkaars good practises gaan we stap voor stap aan de slag met het aanpassen van het zorgsysteem, het transformatielandschap en de belangrijkste drijfveren voor transitie. En we leren ook hoe persoonlijk leiderschap en kwetsbaarheid binnen transitie een rol spelen. Ik zal bij dit eigen leerproces nog vaker reflecteren op de inspiratie van Paul. Wat kies ik…?   

 

Samen in gesprek over Positieve Gezondheid en Eenzaamheid

Iedereen kent momenten van eenzaamheid in zijn leven. Voel je je dan eenzaam of alleen? Iedereen zoekt eigen manieren om met eenzaamheid om te gaan. Over dit gegeven en deze vragen gaan we met elkaar in gesprek, waarbij Positieve Gezondheid een andere kijk kan geven. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek.

Datum - Woensdag 23 maart 2022 van 19:00 tot 21:00 uur 
Locatie - Stadsbibliotheek Venlo, Begijnengang 2
Deelname is gratis, echter aanmelden is verplicht.
>> Lees meer

Meten van Positieve Gezondheid

ZonMW heeft subsidie beschikbaar is gesteld voor het ontwikkelen van een meetinstrument voor het meten van Positieve Gezondheid. In dit driejarige project wordt gewerkt aan een instrument of set aan instrumenten waarmee de effecten van leefstijlinterventies of beleidsmaatregelen vastgesteld kunnen vanuit een brede benadering van gezondheid, waaronder Positieve Gezondheid. Op zowel individueel-, groeps- en beleidsniveau is er veel behoefte aan dit instrumentarium.

Het project, dat medio dit jaar gaat starten, is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, het Leids Universitair Medisch Centrum, Zuyd Hogeschool, Fontys Paramedische Hogeschool,  Avans Hogeschool. Vele regionale en landelijke partijen (o.a. IPH, de Beweging Limburg Positief Gezond, consortium onderzoek Positieve gezondheid, Vilans, Jeroen Bosch ziekenhuis) zijn betrokken bij het project.

Verhalen vol passie en veerkracht

Raf is van nature een avonturier, een ‘jatser’, die niet in drempels, maar in kansen denkt. Nog kortgeleden speelde hij rolstoelhandbal in het Nederlands team, maar zijn ultieme passie is reizen. Hij zag de mooiste landen, stranden, steden en was er altijd op uit “het maximale uit het leven te halen". Zijn lichamelijke beperking weerhield hem er niet van een geweldig mooi, avontuurlijk en soms gevaarlijk leven te leiden!
>> Lees meer

Keipositief XXL on tour in Limburg

Vanuit Horst aan de Maas is Keipositief XXL door de wethouder meegegeven aan de van het team van Mimakkus. Zij brachten XXL helemaal te voet naar het stadskantoor van Venlo om deze te overhandigen aan wethouder Schatorjé. Het was een avontuurlijke en stormachtige reis. In Horst aan de Maas gaat de beweging van Keipositief zeker door en in Venlo staat Incluzio Sociale Basis al te popelen om samen met de inwoners er ook mee aan de slag te gaan. Maar hier stopt de Tour door Limburg zeker niet! Dat de reis van Keipositief XXL onvoorspelbaar is blijkt maar. Nog maar net aangekomen in Venlo  en in ontvangst genomen door wethouder Frans Schatorjé, is deze als in een flits doorgegaan naar Roermond. XXL is in Roermond door wethouder Marianne Smitsmans met open armen ontvangen.
>> Lees meer

Meedoen met de beweging positief gezond in Limburg

De beweging rolt uit in Limburg. Talloze enthousiaste ambassadeurs, implementatiecoaches, organisaties, bedrijven en professionals werken inmiddels mee aan de verandering. Een andere zorg, een betere zorg én een goedkopere zorg. Meer geluk, meer eigen regie, meer zelfredzaamheid. Ook in 2022 betaalt de Provincie Limburg mee. En daar zijn we heel blij mee. Het is daarom ook dit jaar nog mogelijk om voor slechts € 50,- mee te doen. Pak die kans en doe er je voordeel mee! Voor jezelf, voor jouw directe omgeving, voor jouw organisatie, voor Limburg.
>> Lees meer

Sámen maken wij morgen

Invullen voor een ander. Het gebeurt vaak in een reflex. Positieve Gezondheid heeft daarin een ommezwaai gebracht. Veel medewerkers van Mondriaan laten de cliënt vertellen en luisteren aandachtig, waarbij ze het invullen voor die ander proberen achterwege te laten. Dat vuurtje is weer gaan branden bij velen, ook bij Johan Brugmans. Dit en nog veel meer vertelde hij in het interview met de beweging. Johan is onder andere projectleider van Positieve Gezondheid bij Mondriaan en kernpartner van Beweging Limburg Positief Gezond.
>> Lees meer

Majelle Panis traint 3000e deelnemer PG van groep verzekeringsartsen UWV SMZ

Door de start van de groep verzekeringsartsen is in Limburg de 3000e student PG  aangetikt. Een deelnemer van deze groep én kartrekker van de PG binnen UWV SMZ is Nina Wijnands. Nina is verzekeringsarts bij de afdeling SMZ  en bestuurslid van de academische werkplek Zuid-Oost Nederland, waar zij meerdere collega’s begeleidt die interessante vragen uit de praktijk vertalen naar onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en de ziekenhuizen in de regio.
>> Lees meer

Ontmoetingsmiddag voor implementatiecoaches

Op donderdagmiddag 27 januari jl vond er een ontmoetingsmiddag plaats voor implementatiecoaches. Uiteraard waren we graag fysiek bij elkaar gekomen. Maar we wilden contact en ontmoeting niet uitstellen en kozen daarom voor de digitale weg. Ruim 50 implementatiecoaches namen deel aan de zoomsessie. Loek Vaessen deed de aftrap en vertelde over waar de Beweging Limburg Positief Gezond momenteel staat. Esther Bloemen ging in op het scholingsplan 2022 en de resultaten van de enquête die in december onder implementatiecoaches is gehouden.

Enthousiaste implementatiecoaches van Incluzio Sociale Basis en De Zorggroep deelden hoe zij in hun organisatie aan de slag zijn met de implementatie van het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daarna was er tijd voor onderlinge ontmoeting en verbinding; in kleine break-out rooms konden de implementatiecoaches hun ervaringen, successen, worstelingen, vragen, tips en dergelijke met elkaar delen.

Daarvan werd enthousiast gebruik gemaakt, getuige de terugkoppeling. De opnames van de bijeenkomst en de presentaties worden op korte termijn geplaatst in ProjectCampus, waar alle implementatiecoaches toegang toe hebben.We zijn blij dat zich een aantal implementatiecoaches heeft gemeld om de volgende bijeenkomst mee voor te bereiden die voorzien is vóór de zomer 2022. De datum wordt in samenspraak met deze implementatiecoaches vastgesteld en dan uiteraard met de implementatiecoaches gecommuniceerd.

Inspiratiesessie Positieve Gezondheid, ook in de palliatieve fase

Het netwerk palliatieve zorg voor Noord-Limburg organiseert in samenwerking met het Toon Hermans Huis Noord-Limburg en de Beweging Limburg Positief gezond een Inspiratiesessie Positieve Gezondheid, ook in de palliatieve fase. De aandacht zal uitgaan naar mensen in de palliatieve fase. De sessie vindt plaats op 20 april van 19.00-21.00 uur in het auditorium van VieCuri Medisch Centrum locatie Venlo. Voor meer informatie over deze thema bijeenkomst of voor aanmelding klik hier of kijk op de website.

In dit nieuwe digitale magazine van 'Limburg WORKS' staan interessante onderwerpen

Graag brengen wij jullie dit interessante nieuwe magazine onder de aandacht. Met o.a. een mooi artikel van Majelle Panis. Over over hoe haar ervaring aanleiding is geweest om te gaan werken met Positieve Gezondheid. 'Wat als mijn managers nu eens een oprecht gesprek met mij hadden gevoerd en gevraagd hadden naar wat ik wilde, mij vertrouwen en een uitdaging hadden geboden? Wat als ik mezelf de moeite waard had gevonden en gedurfd had om mijn plek op te eisen? Dan zou mijn carrière er beslist anders hebben uitgezien.'
>> Lees meer


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.