Lieve mensen, het jaar 2021 loopt alweer ten einde

Er gebeurt veel om ons heen. We vallen van de ene verbazing in de ander en alle beperkingen duren voor ons allen veel te lang. Het is voor ons allemaal een onzekere en lastige tijd en verlangen allen naar perspectief wat ons moraal een belangrijke ‘boost’ gaat geven. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel en zijn er ook lichtpuntjes. We genieten meer van kleine dingen, dicht bij huis en zijn massaal aan de wandel gegaan. We zijn ons meer bewust van wat echt belangrijk is. Tijd voor jezelf, blijven bewegen en met elkaar in verbinding blijven. Zo is er steeds meer aandacht voor eenzaamheid, armoede en kans ongelijkheid. Mensen helpen elkaar en prachtige initiatieven en samenwerkingen ontstaan.

We hebben meer aandacht voor onze en elkaars gezondheid. En dan in de breedste zin van het woord.
Positieve gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke en mentale gezondheid. Er zijn veel factoren die bepalen hoe we ons voelen. Met positieve gezondheid werken we vanuit zes dimensies, zes factoren die bepalen hoe we onze gezondheid ervaren; dagelijks functioneren, onze gedachten, of we mee kunnen doen in de maatschappij, hoe we wonen, of we gelukkig zijn, of ons leven betekenis heeft. En natuurlijk ook hoe we ons lichamelijk voelen.

Positieve gezondheid helpt je bij bewustwording van jouw persoonlijke situatie en om te gaan werken aan jouw persoonlijke veranderwensen. We hebben als Beweging Limburg Positief Gezond veel bereikt, maar we zijn er nog niet. We gaan verder, samen zetten we de schouders eronder. Een radiospotje van Lia, de prachtige keipositieve stenen die we voorbij zien komen, de vele professionals die geschoold zijn in positieve gezondheid en de groeiende groep  inwoners van Limburg die inmiddels succesvol positieve gezondheid al hebben omarmd. Door de tomeloze inzet van alle partners, kernpartners, ambassadeurs, implementatiecoaches, burgers en geweldige keipositieve initiatieven wordt de beweging steeds meer zichtbaar en voelbaar.

Namens alle bewegers willen we jullie hele fijne dagen wensen!
Loek Vaessen

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Maryze Vleeshouwers, 4e jaars studente aan Fontys Paramedische Hogeschool over haar onderzoek naar de verbinding tussen de Gezonde Basisschool van de Toekomst en positieve gezondheid.
>> Lees meer of Kijk hier

Samen voor Gezondheid: positieve start voor aanstaande moeders en kinderen

Eén september 2020 startte het onderzoek ‘Samen voor Gezondheid: positieve start voor aanstaande moeders en kinderen’ van de Verloskunde Academies Maastricht en Groningen. Inmiddels zijn ze over de helft van het project, een goed moment om iedereen te informeren over de stand van zaken. Deze evaluatie laat zien dat er tien verloskundige praktijken in Limburg aan de slag zijn gegaan met positieve gezondheid. Zowel de Verloskundige als de verpleegkundige JGZ zijn samen geschoold waardoor je kunt spreken van een interprofessionele benadering met als doel de jonge moeder/ouder vanuit een gezamenlijke taal te benaderen.
>> Lees meer

In gesprek met Fons Bovens en Lidy van der Goot

Er zijn nog altijd organisaties en bedrijven die niet met positieve gezondheid aan de slag zijn. Hoe kan dat, vraagt Fons zich af, er is zoveel aandacht voor geweest in inspiratiesessies. “Niet meedoen is geen optie, als je het mij vraagt. Het gedachtegoed moet doordringen tot in de haarvaten van een organisatie. En je hebt drie dingen nodig: inspiratie, die kun je opdoen bij andere organisaties en de beweging. Dragers binnen je organisatie. Onmisbaar. En als laatste heb je een lange adem nodig. Maar geloof me, het is de moeite waard.”
>> Lees meer

Alweer de veertiende groep implementatiecoaches hebben de training afgerond.

Gefeliciteerd allemaal en succes met jullie nieuwe rol als implementatiecoach, samen werken we aan een positief gezond Limburg.

Een keipositieve kerstgroet van Mirjam van der Meij

We vroegen Mirjam van de Meij om voor ons initiatief #keipositief een mooie ‘kerst kei' te maken. Zie hier het prachtige resultaat! Dankjwel Mirjam, net zoals werken met positieve gezondheid mensen inspireert, doet deze kei dat ook. We zijn erg benieuwd waar deze kei naartoe gaat.

Gezondheid als middel om andere doelen te bereiken

Toen ik werd uitgenodigd door toenmalig gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, werd ik meteen gepakt door het verhaal van Machteld. Als wethouder in het sociaal domein was ik er in toenemende mate van bewust dat gezondheid, welzijn en welbevinden wordt gebouwd uit verschillende aspecten. Het concept van positieve gezondheid zette die voor mij op een rijtje. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. In plaats van de focus op de beperking of aandoening ligt nu de aandacht op de complete mens.
>> Lees het verhaal van Marianne Smitsmans

We zetten belangrijke stappen

Bij Zuyd Hogeschool merken ze dat positieve gezondheid steeds breder omarmd wordt. Eerst was het voor een groot deel vooral gericht op de zorg. Maar nu zijn ook basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door het gedachtegoed geïnspireerd. Ook vanuit HR-beleid is er veel aandacht. Dáár ligt de kracht.
>> Lees meer

Hebben jullie hem al gespot?

De oproep van Lia is helder, helpen jullie mee om deze onder de aandacht te brengen?
>> Klik hier

Online netwerk- en kennisbijeenkomst voor implementatiecoaches

Op 27 januari 2022 van 13.30-16.00u is er weer een online bijeenkomst voor implementatiecoaches. Wil je er ook bij zijn, meld je dan snel aan via info@limburgpositiefgezond.nl
>> Kijk voor meer informatie

Positieve gezondheid is nooit klaar

In de Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg) met Bergen en Gennep als Limburgse woonplaatsen, is positieve gezondheid aan de orde van de dag. Het netwerk van huisartsen is al vanaf 2012 met het gedachtegoed aan de slag gegaan. Waarom bevalt het zo goed, wat levert het op en wat is het toekomstbeeld?
>> Lees meer

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam

Flinke stappen zijn er in 2021 gezet om positieve gezondheid nóg meer bekendheid te geven. In wijken en buurten, bij huisartsen, in bibliotheken, bij gemeenten, bij werkgevers en nog op zoveel plekken meer wordt het gedachtegoed Positieve Gezondheid omarmd en gaat men ermee aan de slag. Dit is vooral te danken aan de strategische keuze om veel te investeren in de scholing van professionals. In dit artikel kijkt Loek Vaessen, coördinator Beweging Limburg Positief Gezond, achterom en blikt al vooruit richting 2022.
>> Lees meer

Gefeliciteerd, Jop Waltmans, jij bent onze 100ste implementatiecoach

Inmiddels staat de teller alweer op 134 implementatiecoaches, maar we wilden de 100ste toch niet zomaar voorbij laten gaan. Jop Waltmans van NOVIzorg is de gelukkige. Nogmaals van harte gefeliciteerd. In dit artikel lees je waarom Jop de training ging volgen, wat hij precies doet binnen zijn eigen organisatie en wat zijn droom is op het gebied van positieve gezondheid.
>> Lees meer

Ga samen in gesprek over positieve gezondheid en eenzaamheid

Iedereen kent momenten van eenzaamheid in zijn leven. Voel je je dan eenzaam of alleen? Iedereen zoekt eigen manieren om met eenzaamheid te gaan. Over dit gegeven en deze vragen gaan we met elkaar in gesprek, waarbij positieve gezondheid een andere kijk kan geven.
>> Lees meer


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.