De bladeren kleuren prachtig voordat ze definitief loslaten, het is herfst. Het is tijd voor heerlijke wandelingen in de natuur en genieten. Zo simpel kan het leven zijn. Zien en uitvoeren wat wel kan en kijken naar de mogelijkheden. We leven in een periode waarbij het niet altijd gemakkelijk is om positief te zijn.

Iets wat deze periode ons leert is dat verandering en zelfs transitie een periode van onzekerheid met zich meebrengt en welk een reactie van angst of afkeer kan hebben. Het woord polarisatie had ik voor 2021 nog niet eerder gehoord maar we voelen en merken het allemaal om ons heen. Verdeeldheid is niet wat ons gelukkig maakt doch wel vertrouwen en mildheid. En hopelijk vinden we dit vertrouwen in onszelf en in de spiegel die de natuur ons laat zien. Na het vallen van de bladeren komt er ook weer tijd voor nieuwe knopjes en takjes, sterker en buigzamer dan er voor. En dat is waar positieve gezondheid over gaat. Wij zijn blij dat we als beweging steeds meer bekendheid krijgen. Steeds meer Limburgers ontdekken de voordelen van leven en werken met positieve gezondheid.

Loek Vaessen,
Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond

Gezinsregie Maastricht als landelijk voorbeeld!

Op de landelijke website ‘www.gemeente.nu’ is in september j.l. een mooi artikel over “Gezinsregie voor gezinnen met multiproblematiek in Maastricht” gepubliceerd. Het gaat o.a. over de geboekte resultaten, het gebruik van positieve gezondheid en over het vervolg in Maastricht. Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Sanny Stauder en Danny Martens (de twee gezinsregisseurs) en Anita Bastiaans (wethouder gemeente Maastricht).
>> Lees meer

De kleurrijke droom van Boa Mistura

Boa Mistura heeft een droom: een betere wereld waar mensen zich verbonden voelen, trots zijn op hun omgeving en geloven in hun eigen kunnen. Hun geheime wapen? Verf. Pablo en Juan zijn twee vriendelijke en energieke jonge mannen die met een team van acht mensen werken aan een kleurrijke missie over de hele wereld. Hun schoenen, broeken en overhemden zitten onder de verfspatten. Blauw, geel, groen, oranje, paars; alle kleuren van de regenboog.
>> Lees meer

Positieve gezondheid in Maastrichtse huisartsenpraktijk

"Ik heb mijn leven weer terug". Monique Franssen was door haar ziekte volledig afhankelijk van anderen, en kon zelfs niet meer lopen. Maar haar huisarts in Maastricht bracht haar weer op de been. Vooral door te luisteren en te werken aan de hand van de uitgangspunten van positieve gezondheid. In dit filmpje legt Jan van Rooy, huisarts te Maastricht uit hoe hij dit doet.
>> Lees meer

We moeten inzetten op de Limburg-factor

Niet alleen buiten, maar ook binnen de muren van de GGD Limburg-Noord wordt werk gemaakt van positieve gezondheid. Natasja: “Verbinding is een belangrijke kernwaarde binnen onze organisatie. En dat begint natuurlijk met verbonden zijn met elkaar als collega’s. We zijn bezig om kansen en mogelijkheden te benutten als het gaat om ziek zijn door je werk bijvoorbeeld.” Ook bij de brandweer – eveneens een onderdeel van de GGD – wordt positieve gezondheid onder de aandacht gebracht.
>> Lees meer

Intervisiebijeenkomst 16 nov. van 10.00u tot 12.00u in Limbricht

Hoe pas jij het werken vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid toe in de praktijk? Wil je leren van de ervaringen van anderen, of jouw successen met ons delen? We gaan samen van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen tijdens deze bijeenkomst onder deskundige begeleiding van Lijsbeth Bruens. De bijeenkomst op basis van open inschrijving valt onder het scholingsplan. Er zijn daarom geen kosten aan verbonden.
>> Lees meer

Niet zomaar ergens een mesje inzetten

Heel blij worden van intrinsiek gemotiveerde collega’s en van het netwerk dat je te danken hebt aan positieve gezondheid. En waarom moeten artsen niet zomaar ergens een ‘mesje inzetten’? We spraken erover met professor doctor Nanne de Vries, vice-decaan Faculteit Health, Medicine and Life Sciences en lid Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ en Renaldo Secchi, stafadviseur vakgroep verpleegkunde van diezelfde organisatie.
>> Lees meer

De eerste keipostieve kei werd aangeboden aan wethouder Roy Bouten

Afgelopen dinsdag was het zover. De eerste keipostieve kei werd aangeboden door Loek Vaessen, coördinator van de Beweging Limburg Positief Gezond aan wethouder Roy Bouten van de Gemeente Horst A/D Maas. Wethouder Bouten mocht als eerste ‘Beweger’ de kei in ontvangst nemen. De kei krijgt een prominente plek op de balie bij de ingang van het gemeentehuis, zoals dat bij een Happy Stone past. Onder een Beweger verstaan we (Lim)burgers en professionals die positieve gezondheid omarmen en al toe (willen) passen in hun eigen leef-en werkomgeving.
>> Lees meer

Terugblik thematafel Positief Gezond Onderwijs in basisscholen

Tijdens de thematafel zijn we met elkaar in gesprek gegaan over wat er al is geleerd, wat het oplevert, wat je ermee kunt doen en wat je ervoor nodig hebt. Ervaringen en inspiratie van een aantal basisscholen met al de nodige stappen op de teller als het gaat om toepassen van positieve gezondheid op hun scholen werden gedeeld.
>> Lees meer >> Kijk de zoommeeting terug

Door kleine dingen kun je al heel veel betekenen

Voor een hogeschool is het belangrijk om ook actief te zijn buiten de schoolmuren. De school leidt beginnende beroepsprofessionals op, betekent iets voor bestaande professionals en wil ook partner zijn in het ontwikkelen van nieuwe kennis en die verspreiden. Dat vertelden directeur Thom Rutten en docent/onderzoeker Esther Bloemen van Fontys Paramedische Hogeschool. Niet voor niets dat ze kernpartner zijn van de Beweging Limburg Positief Gezond.
>> Lees meer

Manifest ‘Naar gelijke kansen op gezondheid’ in Noord- en Midden Limburg

Gemeenten en GGD Limburg-Noord stellen het concept Positieve Gezondheid centraal als visie gezamenlijke ambitie. De 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg hebben samen met de GGD Limburg-Noord het manifest “Naar gelijke kansen op gezondheid!” opgesteld. Dit manifest benadrukt het belang aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft op een goede (ervaren) gezondheid. 
>> Lees meer

Vergeet niet de burgers óók te inspireren

Het is een goede zaak dat de focus voor een groot deel op de zorgprofessionals ligt, maar burgers worden soms vergeten. Het is belangrijk dat ook zij geïnspireerd raken en positieve gezondheid gaan omarmen. “Gelukkig gaat dat al veel beter. Ik hoor geregeld dat patiënten zelf bij de huisarts wapperen met het spinnenweb. Dan zijn we op de goede weg”, dat stemt Katrien Pleunis, trainer/coach bij de Blauwe Zorg voor een deel tevreden. Samen met Mischa Deusings (coach) en Cisca van der Meijs (trainer) verzorgt zij de trainingen positieve gezondheid voor Blauwe Zorg.
>> Lees meer

Positieve gezondheid in cijfers

De GGD Limburg-Noord heeft positieve gezondheid al jaren als uitgangspunt en team onderzoek heeft het concept omarmt door de cijfers van de GGD Gezondheidsmonitors sinds 2016 te presenteren binnen de domeinen van positieve gezondheid. Dit geldt zowel voor de Gezondheidsmonitor Jeugd als Volwassenen en Ouderen.
>> Lees meer


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.