Scholing Limburg Positief Gezond, het voeren van het andere gesprek

Positieve gezondheid verbindt mensen, organisaties en domeinen met elkaar. Het is een gezamenlijke taal. De gezondheid en participatie van de Limburgers scoren slechter in vergelijking met de rest van Nederland. Vooral in de steden is dit het geval en de achterstanden zijn hardnekkig. We willen een samenleving bereiken waarin iedereen meedoet, ertoe doet en zoveel mogelijk een gelijke kans krijgt. Voor het realiseren van een trendbreuk is een integrale domein-overstijgende aanpak nodig. Samenwerking is hierbij van belang, met burgers, gemeenten, maatschappelijke en particuliere organisaties.

Het gedachtengoed van positieve gezondheid is heirin een leidraad, omdat dit gedachtengoed mensen, organisaties en domeinen met elkaar verbindt. Positieve gezondheid fungeert als het ware als katalysator, een gezamenlijke taal. Maar vraagt ook van professionals EN burgers het zich eigen maken van ander gedrag en het voeren van het andere gesprek vanuit een visie op ‘het hele leven’ van mensen.

Zo’n verandering gaat niet vanzelf. Dat heeft de ervaring de afgelopen jaren geleerd. Via onder meer de Beweging Limburg Positief Gezond bereikten ons veel vragen over scholing. De behoefte was groot voor scholing als onderdeel van een breder implementatieproces, waarin verandering van gedrag, cultuur en structuur in de organisatie gestalte moet krijgen.

Fontys Pro Health voert het scholingsplan uit in opdracht van de Provincie Limburg en Burgerkracht.

Blended basistraining Positieve Gezondheid

Hoe ziet dit scholingsplan eruit?

In het scholingsplan is ruimte voor individuele deelnemers en voor organisaties.  De scholing bestaat uit een blended training en e-learning in combinatie met twee reflectiebijeenkomsten. Starten met Limburg Positief Gezond is echter meer dan het volgen van een training. Het gaat om een veranderproces. Duurzame verandering is hierbij het uitgangspunt. In afstemming met de deelnemer of organisatie wordt hier verder vorm aan gegeven. 

Na afronding van de blended basistraining positieve gezondheid hebben de deelnemers:
- kennis van positieve gezondheid
- kennis en ervaring met het Spinnenweb
- ervaring met het voeren van ‘het andere gesprek’
- handvatten voor het duurzaam laten landen in de eigen werksituatie

Wil je deelnemen als individu?

Als individu kun je direct starten met Blended basistraining positieve gezondheid. Wil je meer informatie over deelname aan het scholingsplan als individu of direct starten klik hier

Wil je deelnemen als organisatie?

Voor organisaties of bedrijven die willen starten en positieve gezondheid willen integreren in hun manier van werken klik hier

Wat is een implementatiecoach?

Wil je meer informatie over de rol en opdracht van implementatiecoaches klik hier

Voor vragen of aanmelden voor de training:
Brechtje Poelman 06 22575027, positievegezondheid@fontys.nl


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.