Positieve gezondheid in coronacrisis

Het coronavirus beïnvloedt momenteel het dagelijks leven van ons allemaal. Juist deze tijd laat ons zien dat gezondheid een breed begrip is. Dat het bij uitstek gaat om veerkracht, om om te kunnen gaan met deze nieuwe situatie. Deze bijzondere situatie laat ook een mooie kant zien, namelijk dat mensen er echt voor elkaar zijn. Oppeppers en hartverwarmende initiatieven komen via allerlei kanalen voorbij! Graag delen wij met jullie via onze nieuwsbrief enkele van deze initiatieven. Ook geven wij een update over de ontwikkelingen binnen de Beweging Limburg Positief Gezond.

Beweging Limburg Positief Gezond

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het (mede) inspireren en aanjagen van het inzetten van het gedachtegoed positieve gezondheid in de provincie Limburg. Talloze organisaties, professionals en burgers zijn inmiddels aan de slag met positieve gezondheid.  Het enthousiasme is onverminderd groot.

Doorontwikkeling
Nu staan we voor een nieuwe uitdaging om de huidige beweging Limburg Positief Gezond door te ontwikkelen en in te zetten op verdieping en verduurzaming. De afgelopen periode hebben we gebruikt om te verkennen wat dat betekent voor het actiecentrum Limburg Positief Gezond. We hebben gesprekken gevoerd met alle partners en er is een nieuw plan geschreven (Beweging Limburg Positief Gezond, fase 2, 2020-2022). Deze nieuwe fase betekent een andere rol voor alle huidige partners en het actiecentrum. We zetten in op uitbreiding van het netwerk, bundeling en verspreiding van kennis en ervaring en het ontwerpen en inrichten van een structuur t.b.v. verduurzaming van de beweging. Daarnaast willen we graag blijven inspireren en aanjagen, en het aanspreekpunt zijn voor alle leden en potentiele leden die actief aan de slag zijn of willen met het gedachtegoed positieve gezondheid.

We hebben ons tot doel gesteld om te transformeren van actiecentrum naar de Beweging Limburg Positief Gezond, die wordt gedragen door een veelheid aan leden (organisaties en individuen) die het gedachtegoed omarmd hebben en hiermee actief aan de slag zijn in Limburg, en samen werken aan verbinding, verdieping en verduurzaming. Zo werken we samen aan een positief gezond Limburg.

Het kernteam
De Beweging Limburg Positief Gezond wordt sinds januari 2020 gehost door Burgerkracht Limburg. Op bestuurlijk niveau hebben de partners de bestuurder van Burgerkracht Limburg mandaat gegeven om samen met het kernteam (voorheen actiecentrum, bestaande uit medewerkers van de kernpartners van de beweging) de plannen uit te werken. Ook biedt Burgerkracht Limburg onderdak aan de beweging en verzorgt de benodigde faciliteiten. Het coördinatorschap, tot 1 april 2020 uitgevoerd door Mieke Reynen van iPH, is overgedragen aan Burgerkracht Limburg. Die neemt, in de persoon van Esther Stoffers, het coördinatorschap van de beweging waar totdat er een nieuwe coördinator aangesteld is. De vacature is enige tijd geleden uitgezet, de eerste selectie is gebeurd, word vervolgd dus.

Afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het uitwerken van twee stromingen, namelijk het verbreden en verbinden van het netwerk, en het opzetten van een kennis- en expertisecentrum. De gesprekken met onze ambassadeurs en allerlei organisaties die actief aan de slag zijn met het gedachtegoed positieve gezondheid lagen even stil vanwege de maatregelen om het corona-virus te bestrijden. En lagen prioriteiten van een aantal partners ook soms even elders. Maar we laten niet los en gaan aan de slag met het op een andere manier contact leggen.

Doe mee
We blijven geloven in een positief gezond Limburg, misschien wel meer dan ooit. Zeker ook omdat we in deze crisistijd heel veel mooie initiatieven zien ontstaan vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, die ertoe bijdragen dat we toch met elkaar verbonden blijven en moed kunnen houden in deze moeilijke tijd.

We laten u graag kennismaken met een aantal van deze initiatieven, en nodigen u van harte uit uw initiatieven ook met ons te delen.
Dat kan via info@limburgpositiefgezond.nl

Ook plaatsen we met regelmaat voorbeelden van initiatieven op onze social media kanalen, klik op de linkjes onder aan de nieuwsbrief.

Veel positieve gezondheid gewenst,

Kernteam Beweging Limburg Positief Gezond

Persbericht Scholing - On­li­ne trai­ning po­si­tie­ve ge­zond­heid

Fon­tys en de Pro­vin­cie Lim­burg slaan han­den in­een. De Provincie Limburg gaat (toekomstige) professionals scholen in het werken met positieve gezondheid.

Om deze professionals in korte tijd te trainen heeft Fontys Pro Health samen met de Provincie een training 'positieve gezondheid' ontwikkeld.


1.              Waarom kiest Limburg voor positieve gezondheid?

De Sociale Agenda Limburg heeft als doel de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie te vergroten en hun participatie in de samenleving te verbeteren. Dit is nauw verbonden aan het begrip ‘positieve gezondheid’. Daarbij gaat het om de veerkracht van Limburgers om eigen regie te nemen en dus zelfredzaam te zijn, ondanks alle uitdagingen waarmee iemand wordt geconfronteerd. Het scholen van zoveel mogelijk professionals in het gedachtegoed van positieve gezondheid levert daaraan een wezenlijke bijdrage. In Limburg zijn de achterstanden in gezondheid en participatie groter dan elders in Nederland en om deze achterstanden in te lopen is deze scholing van belang.

2.              Online training met intervisie naar behoefte

De online training leert cursisten alles over positieve gezondheid. Deelnemers kunnen deze training in flexibele delen volgen. Cursisten die de online training hebben afgerond en aan de slag willen met het werken met positieve gezondheid, kunnen tijdens intervisiebijeenkomsten hun kennis verder verdiepen en delen. Voor iedere intervisiegroep wordt een digitale leeromgeving ingericht waar alle deelnemers toegang tot krijgen. Fontys Pro Health zal vanuit haar deskundigheid – het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van onderwijs – het project Limburg Positief Gezond ondersteunen.

Robert Housmans is gedeputeerde voor de Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid: “Juist in deze tijd voegt leren op afstand écht iets toe aan de kennis en kunde van onze Limburgse zorgprofessionals, de helden in de frontlinie van de maatschappij. Ik wens ze heel veel succes en ben erg benieuwd naar de eerste resultaten in de praktijk.”

3.              Positief gezond

Het begrip positieve gezondheid is geïntroduceerd door de arts Machteld Huber (Institute for Positive Health). Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en dat wat niet goed gaat, maar vertrekt vanuit de dingen die wél goed gaan. Hierbij gaat positieve gezondheid uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het gedachtegoed van positieve gezondheid biedt een kapstok voor iedereen om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren aan de gezondheid van Limburgers.

4.            Meer weten?
Neem contact op met:
Fontys PRO Health - Brechtje Poelman
06 22 57 50 27 - po­si­tie­ve­ge­zond­heid@fon­tys.nl
of Provincie Limburg  - Bas Albersen 
06 21 69 92 01 - b.al­ber­sen@prvlim­burg.nl

Cornahulp in Limburg. Wij staan voor u klaar!

Het Coronavirus heeft nogal wat invloed op ons dagelijks leven. We zijn veel meer thuis dan gewoonlijk en hebben minder sociale contacten dan dat we gewend zijn. We maken het er het beste van, maar het kan ook zijn dat we ons soms alleen, bang of verdrietig voelen. Dat is heel begrijpelijk. Maar wat als spanningen oplopen, als je je zorgen maakt over je buren, vrienden of andere mensen in je omgeving? Dan zijn er gelukkig een aantal telefoonnummers en apps om je te helpen. >>> klik hier

Cursus omgaan met verlies en positieve gezondheid

ALLES DRAAIT OM LUISTEREN Heeft u cliënten met verlieservaring(en) die (dreigen) vast te lopen in hun rouwproces en gefocust zijn op hun verdriet?

Deze cursus die het omgaan met verlies en Positieve Gezondheid met elkaar verbindt vormt een handreiking om cliënten beter te begeleiden zodat zij hun leven weer zinvol kunnen gaan invullen.

Verlies is de ervaring dat een geliefd deel van je leven voorbij is. Dit kan het verlies zijn van: een dierbare, je geestelijke vermogens, je gezondheid, je baan, een geliefd dier of object. Het verlies verandert je levenssituatie. Verlieservaringen maken dat je moet leren leven zonder hetgeen je verloren bent. Verlies heeft vaak direct invloed op de gezondheid, het welbevinden. Bij Positieve Gezondheid staat het zoeken naar mogelijkheden centraal en dus niet de beperkingen. Na een verlies kan Positieve Gezondheid ondersteuning bieden bij het hervinden van eigen regie in het leven, het vinden van betekenis en het weer oppakken van een zinvol leven.

Luisteren is het sleutelwoord
Het gaat erom dat je kijkt naar wat er ondanks het verdriet is blijven staan. Daarop kun je voortbouwen en de regie over je leven terugkrijgen. Estelle: “Ik begeleid ook mensen met Parkinson die steeds meer lichaamsfuncties kwijtraken. Ze moeten stoppen met werken, raken steeds meer kwijt. En dan toch zijn er, als je goed luistert, nog andere levensgebieden waar wel nog mogelijkheden zijn om te ontwikkelen.”

Arthur Nijsten: Ergotherapeut en begeleider bij afscheid. Door in een korte periode mijn baan, broer en vader te hebben verloren ben ik mij gaan verdiepen in de thema’s Afscheid, rouwverwerking en Positieve Gezondheid. Door de vele ervaringen heb ik deze thema’s samen met Estelle weten samen te voegen tot deze inspirerende en ondersteunende workshop.

Estelle Schatorié -Hovens: Als danseres heb ik afscheid moeten nemen van mijn vak omdat mijn gezondheid de intensieve trainingen niet aankon. Een droom die ik moest opgeven. Ik ben toen de Mensendieckopleiding gaan doen en heb me gespecialiseerd in de psychosomatiek en chronische pijnklachten. Dagelijks geniet ik ervan dat ik mensen kan helpen om te kijken naar welke mogelijkheden er nog zijn om toch een waardevol leven te hebben ondanks hun beperkingen.

>>> voor meer informatie: Arthur Nijsten 06 533 658 65

Sterk in je werk

Als professional in zorg en welzijn maak jij veel mee. Gevoelens van verdriet, machteloosheid, twijfel en boosheid doen zich op momenten voor.

 

Kun jij wel een luisterend oor gebruiken?
Een neutraal persoon met wie je over je werk kunt praten, over die ene dienst of situatie waar je steeds aan blijft denken. Wij bieden je die persoon met dat luisterend oor graag. Een grote groep van deskundige coaches staat voor je klaar.

Meld je aan en vind de juiste coach
Er is een groep van vrijwillige coaches om je bij te staan. Deze coaches komen uit hele diverse richtingen en beschikken allemaal over hele eigen kennis en ervaring. Om jou te koppelen aan de beste coach voor jouw situatie, vul je hier je gegevens in en druk op verzenden. De coach belt je om te horen of het schikt om te praten. Zo niet dan maken jullie een afspraak voor een video- of telefoongesprek.

Aanmelden en meer informatie: Sterkinjewerk

Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt?

Heb je moeite met een ingrijpende gebeurtenis die je hebt meegemaakt op het werk? Dan kun je ook direct contact opnemen met de psychologen van het contactpunt van Arq/IVP die gespecialiseerd zijn in het ondersteuning bieden bij ingrijpende gebeurtenissen. Het contactpunt zorgprofessionals is 7 dagen in de week te bereiken tussen 08.30 -21.30u via 088- 330 5500

Meer Bewegen voor Ouderen

Het MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) biedt elke week zo n 1500 beweegactiviteiten voor senioren aan in Limburg. Helaas zijn deze lessen vervallen in deze corona tijd. De meer dan 23000 deelnemers missen niet alleen hun wekelijkse oefeningen maar ook hun medesporters en hun docent. 

Daarom doen de docenten er alles aan om met hun deelnemers in contact te blijven. Vaak online en telefonisch maar ook zoals in Maasgouw met een buitenles voor op het balkon!  >>> voor meer informatie klik hier

Veel volwassenen hebben ouders die in verzorgingstehuizen al weken tussen 4 muren opgesloten zitten.

Voor die senioren is dit gratis programma bedoeld. Zeer eenvoudige oefeningen, zelfs voor die mensen die moeite hebben met staan.
>>> voor meer informatie klik hier en voor YouTube filmpjes met instructies klik hier

Limburg heeft een eigen zoekmachine

Kiek Limburg is dé online zoekmachine voor/over initiatieven van burgers en organisaties in Limburg. Kiek Limburg informeert en verbindt, maakt (burger)initiatieven zichtbaar én vindbaar.

De vragen die je hebt, of het werk waar je mee bezig bent, heeft te maken met deelnemen aan de samenleving. Als persoon, of als groep. Vanuit, zorg, onderwijs of maatschappelijke betrokkenheid. De zoekmachine Kiek Limburg zoekt en haalt informatie op, uit jouw eigen omgeving, buurt, gemeente ÉN uit de rest van Limburg. Zo vind je eenvoudig initiatieven, ideeën, nieuws en organisaties bij jou in de buurt.

EEN PODIUM VOOR (BURGER)INITIATIEVEN
Kiek Limburg biedt Limburgers gratis de mogelijkheid om zelf initiatieven, ideeën, vragen en nieuws te plaatsen. Het is heel gemakkelijk. Kiek kun je gebruiken als een normale zoekmachine, wil je echter een bericht plaatsen of ergens op reageren, dan vragen we je om je aan te melden. Eenmalig. Zo houden we het met zijn allen beheersbaar.
>>> klik hier voor de link naar Kiek Limburg

Het digitale gelukscafe

Bij Heerlen Stand-By! is men gestart met “het digitale gelukscafe”
>>> voor meer informatie kunt u contact opnemen met Louise Voordouw, telefoonnummer 06 22416180 of stuur een mail naar Louisevoordouw@mgzl.nl of via Heerlen Stand-By!  - 045 5604004

Positieve gezondheid voor patiënten en familie met het post Intensive Care syndroom

Er is een vitaliteitsprogramma opgezet die de nazorg van de post IC-patiënt multidisciplinair benaderd, waarbij positieve gezondheid de basis vormt. De disciplines fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek en psychologie vormen onderdeel van het programma en elke professional behandelt de post IC-patiënt vanuit zijn expertise.

Het is een cliëntgerichte benadering, waarbij de behoefte van de patiënt centraal staat. Voor informatie kunt u contact opnemen met praktijk voor Mindfulness en Psychologie klik hier

Diverse foto's gemaakt met canva .com


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.