Een nieuwe fase voor Limburg Positief Gezond

Na een fase van inspireren en aanjagen van het inzetten van het gedachtegoed Positieve Gezondheid in de provincie Limburg staat het Actiecentrum voor een nieuwe uitdaging. Ze gaan een volgende fase in en het actiecentrum transformeert naar de Beweging Limburg Positief Gezond. Hier hoort ook een ander logo bij dat we hierbij introduceren.

Deze tweede fase kenmerkt zich door eigen kracht, regie en koers van de partners en er wordt ingezet op verdieping, implementatie en verduurzaming van het gedachtegoed. Deze nieuwe fase betekend een andere rol voor de huidige partners die het kernteam gaan vormen en samen met nieuwe partners en leden van de Beweging Limburg Positief Gezond inzetten op uitbreiding van het netwerk, bundeling en verspreiding van kennis en ervaring, expertise ontwikkelen, projecten uitvoeren en bijdragen in het tot uitvoer brengen van het provinciale scholingsplan. Ambitieuze plannen die samen met ( nieuwe) partners vorm gaan krijgen. Heb je belangstelling en wil je je graag aansluiten bij de Beweging Limburg Positief Gezond, laat dat weten via info@limburgpositiefgezond.nl.

Via de nieuwsbrief en bijeenkomsten zullen we jullie over de voortgang informeren.

Jaarafsluiting

Op 16 december vond de jaarafsluiting van het actiecentrum Limburg Positief Gezond bij Wonen Limburg plaats. We kijken met trots terug op een succesvolle periode waarbij we de beweging Limburg positief gezond samen met alle partners verder hebben uitgerold binnen de hele provincie. Door heel Limburg werden initiatieven succesvol en met veel passie opgepakt. De diversiteit in aanpak, de geweldige samenwerking, onderlinge afstemming en kennisoverdracht maken dat de beweging die we in gang hebben gezet tot een gezamenlijk succes.

Bij de jaarafsluiting, ook wel de ‘ophaalbijeenkomst’, werden de initiatieven en activiteiten van het afgelopen jaar met elkaar uitgewisseld. Van methodische processen, leefgeluk, het andere gesprek, e-learning, blended learning, een andere visie op zorg, van lijdend naar leidend, oog voor de mens tot andere rollen binnen organisaties met een ACT-meting. Kortom, een heel mooi resultaat waar we trots op zijn!

We wensen iedereen in 2020 een vitaal en Positief Gezond jaar toe waarin jullie plannen en ambities steeds meer gerealiseerd mogen worden.

Hoe meet je de meerwaarde van Positieve Gezondheid?

Als je met Positieve gezondheid werkt, wil je kunnen vertellen wat dat oplevert. Aan je bestuurder bijvoorbeeld of aan de verzekeraar. Maar hoe meet je de effecten van Positieve Gezondheid? Een vraag voor Marja van Vliet, manager onderzoek bij iPH.

Lees meer >>>

Toolkit: Kinderen in Armoede Zien

Jeanne van Berkel en Marjanne van Esveld hebben in opdracht van Preventief op Maat het onderwerp “Kinderen in armoede Zien!’ bij 10 organisaties door middel van diverse activiteiten neergezet. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een digitale Toolkit.

Bron: captise

Lees meer >>>

Gezondheid is de uitkomst, wanneer er bijvoorbeeld geen schulden zijn

Onlangs is de handleiding ‘Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving’ gepresenteerd. Drie jaar lang was Herman van Wietmarschen van het Louis Bolk Instituut als projectleider betrokken bij het project ‘Venserpolder Groeit & Leeft!’. Samen met collega-onderzoeker Sjef Staps en andere deskundigen werd gekeken naar het effect van Positieve Gezondheid op de gezondheid én de leefomgeving van bewoners in de wijk in Amsterdam Zuidoost. Dat effect is groot wanneer het langer duurt dan drie jaar: “Langdurige ondersteuning van wijken als Venserpolder is nodig om veranderingen door te zetten én vast te houden”, aldus Van Wietmarschen.

Bron: iPH

Lees meer >>>

Kunt u me wat meer vertellen over Positieve Gezondheid?

Tijdens de X-perience ledendag van de Rabobank Zuid Limburg hebben we een kleine duizend mensen mogen ontvangen. Er kwamen bijzondere gesprekken op gang.... Zo gaf een vrouw aan dat ze zich ervan weerhield om optimaal te genieten na het overlijden van haar man.. En bij het gesprek over haar eigen regie kreeg ze 'twinkels in haar ogen. ... Ook dit is een voorbeeld van vitaliteit! Weer een andere dame gaf aan dat we haar mochten overslaan omdat ze een chronische ziekte heeft.. Haar attenderen op dat wat wél mogelijk is en haar veerkracht belichten gaf wederom een verrassend effect in het voeren van 't andere gesprek'...

Lees meer >>>

Je eigen Blue Zone creƫren met UWV

We zijn in Heerlen geweest om de Positieve Gezondheid te introduceren. In samenwerking met UWV Sociaal Medische Zaken hebben werkzoekenden zich kunnen inschrijven voor deze workshop om zo meer kennis op te doen over het onderwerp en geïnspireerd te raken over hoe ze positiever in het leven kunnen staan.

Bron: A4works

Lees meer >>>

Bewoners aan zet

Het zijn lang niet alleen zorgorganisaties die de aanzet geven tot Positieve Gezondheid in een wijk of regio. Op steeds meer plekken in het land komen bewoners zelf met het concept op de proppen of zijn zij de belangrijkste uitvoerders.

Lees meer >>>

Scholingen in Limburg Positieve Gezondheid

Inmiddels is de Provincie al flink gevorderd met de uitwerking van het scholingsplan Positieve Gezondheid voor de Limburgse zorg- en welzijnsprofessionals! Na een uitgebreide verkenning in het veld is een weloverwogen keuze gemaakt voor een aanpak waarin kennis, maar vooral de toepassing in de praktijk centraal staat. Veel professionals en organisaties geven aan dat het daadwerkelijk toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk best lastig is. Hierin willen we tegemoet komen en daar is het programma dan ook op ingericht.

In grote lijnen is de opzet als volgt: de provincie stelt, in samenwerking met Fontys Hogeschool, een ‘blended learning’ beschikbaar. Professionals en organisaties, die aan nog vast te stellen criteria voldoen, kunnen hiervan gebruik maken, tegen een sterk gereduceerd tarief. ‘Blended learning’ houdt in dat de training bestaat uit een deel online training (het kennisgedeelte) en een gedeelte intervisie om het geleerde in de praktijk toe te passen en zelf te ondervinden. De begeleiding van de intervisie wordt gefinancierd door de provincie. Nadat de ‘blended learning’ is afgerond ontvangen de deelnemers een certificaat. De volgende fase is gericht op het verder leren en inbedden in de praktijk, de implementatiefase. De provincie faciliteert de opzet van leergroepen, zowel op open inschrijving als in-company. Deze leergroepen worden begeleid door Implementatiecoaches, speciaal opgeleide professionals die door het inzetten van verschillende interventies, zoals intervisie, coaching, training, gaan bijdragen aan een goede implementatie van Positieve Gezondheid.

In december 2019 is de eerste pilot gestart bij Heerlen Stand-By, daarna volgen nog 2 pilotprojecten in verschillende sectoren en regio’s. We gebruiken deze pilots om te ervaren hoe de aanpak uitwerkt en deze, waar nodig, nog verder te ‘fine-tunen’. Studenten van de hogescholen zullen onderzoek doen naar de effecten van de pilots. Maastricht University gaat onderzoek doen naar de verdere implementatie van Positieve Gezondheid.

We verwachten eind januari 2020 meer informatie te kunnen geven over de mogelijkheden, criteria voor deelname voor alle andere organisaties en professionals en de aanmeldprocedure. Daarnaast worden er in de Provincie scholingen Positieve Gezondheid aangeboden vanuit iPH. Dit is de basismodule en deelnemers ontvangen na deelname een certificaat van iPH.

De volgende scholingen waarop men zich kan inschrijven:

In de Basismodule doe je als professional uit zorg of welzijn ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid. Je ontwikkelt je eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in je dagelijkse praktijk.

Data:
Dag 1 – Maandag 2 maart 2020 – 10.00u – 16.00u (met lunch)
Dag 2 – Maandag 23 maart 2020 – 10.00u – 16.00u (met lunch)
Dag 3 – Maandag 6 april 2020 – 10.00u – 13.00u (geen lunch)

Lees meer >>>

Positieve Gezondheid de wijk in!

Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving.

Waarom? Het Louis Bolk Instituut ontwikkelt en implementeert integrale, wijkgerichte oplossingen op basis van Positieve Gezondheid. Het doel is het bevorderen van gezondheid, veerkracht en eigen regie van bewoners door in te zetten op het verbeteren van de leefomgeving en de energie van bewoners.

Download hier de handleiding >>>

Positieve Gezondheid in de bestuurskamers

Aan de slag gaan met Positieve Gezondheid vraagt om bestuurlijke moed. Daarom is het belangrijk dat het gesprek hierover ook gevoerd wordt onder bestuurder(s) en toezichthouders. Hierbij vijf tips van iPH-adviseur Mieke Reynen – zelf ook toezichthouder.

Lees meer >>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.