Blog - Positieve Gezondheid en het goede leven

Henk Nies: "Positieve Gezondheid, iedereen houdt ervan. Ik dus ook. En waarom? Wat ik zo mooi vind aan het begrip is dat het duidelijk maakt dat mensen op verschillende manieren naar hun eigen en andermans gezondheid kijken. Het gaat niet alleen om gezondheid, maar om wat voor mensen belangrijk is in hun leven en hoe ze daarmee omgaan. Maar dat zie je niet zomaar."

Lees verder >

Neem ook de Ontregelbus

Regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Daarom zet het ministerie van VWS de Ontregelbus in, die vanaf dit najaar op bezoek gaat bij tientallen instellingen in de zorg om daar de rek in de regels te vinden. Dat kunnen allerlei soorten instellingen zijn: verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en curatieve GGZ, sociale wijkteams en wijkverpleging, huisartsen, apothekers en paramedische zorgorganisaties. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers ter plekke aan de slag om de rek in de regels te vinden.

Lees verder >

De suikerklontjes in jouw eten tellen.. Durf jij het aan?

Wist jij al dat we in Nederland gemiddeld 30 suikerklontjes per dag binnenkrijgen? Dat is maar liefst 44 kilo suiker per jaar! Wat je streven zou moeten zijn? 13 suikerklontjes per dag! De a4works workshop ‘Gezonde Voeding’ in project ‘Samen Meedoen’ zorgde voor openvallende monden van verbazing en voor de nodige bewustwording.

Wil jij positief gezond zijn? Bewustwording is de eerste stap.
Lees meer over suikers, light producten en gezonde voeding >

Kragt van vertrouwen & verbindende leiders

Leiderschap, het is een vak apart. Daar weet coöperatie Verbindend Leiden alles van. Ze organiseerden de netwerkbijeenkomst ‘Verbindend Leiderschap & de Kragt van Vertrouwen’, waar het bedrijf Kragten centraal staat. Hier kan het een en ander van worden opgestoken. Dus, lees en leer!

Lees meer >

A4works is accountmanager Positieve Gezondheid bij de coöperatie Verbindend Leiden

Een van de redenen waarom a4Works de Samen-Werk aansluit bij de coöperatie, is dat zij als accountmanager helpen de verbinding te leggen naar positieve gezondheid. Ze inventariseren gezamenlijke belangen en interesses en werken samen met ons potentiële plannen verder uit.

Lees verder >

Mondriaan nodigt je van harte uit voor het mini-symposium Positieve Gezondheid in de praktijk

Mondriaan nodigt je van harte uit voor het mini-symposium Positieve gezondheid in de praktijk op 16 januari 2020 van 13.00 - 17.30 uur.

Het programma staat in het teken van de toepasbaarheid van het concept Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het gedachtengoed en Bart Bongers, projectleider Blauwe Zorg zullen de sprekers voor deze middag zijn.

Lees meer >

Einde inspiratiesessies

Vanaf 2017 verzorgt het Actiecentrum Limburg Positief Gezond inspiratiesessies in de provincie. Bijna maandelijks werden op verschillende locaties verdeeld over de provincie inspiratiesessies georganiseerd. Hier presenteerden inspirerende sprekers mooie voorbeelden over Positieve Gezondheid. Deze inspiratiesessies pasten binnen de eerste periode van de beweging Limburg Positief Gezond, namelijk van aanjagen en inspireren.

We hebben veel enthousiaste mensen mogen ontmoeten die de beweging Limburg Positief Gezond een warm hart toedragen en er zelf mee aan de slag zijn gegaan. De mooie voorbeelden, de ontwikkelde tools, de groeiende groep ambassadeurs en de toenemende vraag naar scholing en toepassing in de praktijk laten zien dat deze beweging daadwerkelijk op gang gekomen is.

De komende jaren gaan we ons richten op het verduurzamen van de beweging Limburg Positief Gezond.
Hoe we dat gaan doen, zijn we nu verder aan het uitwerken.
Een nieuwe fase vraagt ook om nieuwe werkvormen.
De reeks maandelijkse inspiratiesessie van de afgelopen jaren zijn terug te zien via limburgpositiefgezond.nl/inspiratiesessies

Volg ons op www.limburgpositiefgezond.nl voor het vervolg.

Samen maken en zijn wij Limburg Positief Gezond.

Terugblik inspiratiesessie September 2019: Positieve Gezondheid voor burgers in een kwetsbare positie

Tijdens deze bijeenkomst namen we u mee in de mogelijkheden van Positieve Gezondheid voor mensen met een lage taalvaardigheid. In de Maand van het Leren en de Week van de Alfabetisering besteedden we in september aandacht aan hoe je in dialoog kunt gaan met mensen met lage taal- en gezondheidsvaardigheden en welke basisvaardigheden je nodig hebt voor een gezonde en vitale leefstijl en hoe je deze kunt stimuleren?

Lees meer >

Samen werk maken van preventie

Op 23 november 2018 presenteerde staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord. Daarin hebben meer dan 70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen1. Het akkoord richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In het kader van het landelijk akkoord worden ook gemeenten en regio’s van harte uitgenodigd om op lokaal en regionaal niveau gezondheidswinsten te behalen middels een lokaal of regionaal preventieakkoord.

Deze richtinggevende leidraad bevat informatie over het proces om te komen tot een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale preventieaanpak en informatie over thema’s die hierin meegenomen kunnen worden.

Lees meer >

Schuitemaker in NTM: ‘Verplaats je in een ander en geef wat meer ruimte’

In het novembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne is Angelique Schuitemaker, directeur van het Institute for Positive Health geïnterviewd.

Reinier van de Vrie gaat in gesprek met de directeur over tandsteen, bloedend tandvlees en de preventieve rol die mondhygiënisten kunnen spelen met Positieve Gezondheid.

Lees het interview hier > 

In Limburg werkt Dunja Haan-Rost, een van de Ambassadeurs, vanuit Positieve Gezondheid.

Wat helpt om positieve gezondheid te implementeren?

Hoe zorg je ervoor dat werken met Positieve Gezondheid beklijft in je organisatie? Een mooie vraag aan Celeste ten Hoedt van zorgaanbieder Santé Partners, waar ze Positieve Gezondheid uitrollen. ‘Hoe eerder je nadenkt over de implementatie, hoe groter de kans op succes.’ Dit zijn de tips.

Lees meer >

Zinnige zorg dreigt utopie te worden

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het klinkt mooi en wordt door iedereen omarmd. Maar het Limburgse Afferden toont de tegenstrijdige praktijk: de verzekeraar financiert een project waarbij huisartsen minder doorverwijzen, maar eist van het ziekenhuis een hogere productie.

Lees verder >


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.