Uitnodiging inspiratiesessies oktober: Leefbaarheid en Positieve Gezondheid in wijken

We willen allemaal prettig, veilig en gezond wonen. Daar zorgen we grotendeels zelf voor, maar ook de overheid en woningcorporaties hebben hier een rol in. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van duurzame en energiezuinige woningen, diversiteit in de wijk, inrichting van de openbare ruimte, betrokkenheid van bewoners en een veilige en schone omgeving. Woningcorporatie Wonen Limburg zet dan ook actief in op leefbare wijken. Niet alleen door een goed huis te bieden, maar ook een thuis. Dat scheelt maar 1 letter, maar maakt een wereld van verschil. Een huis is een dak boven je hoofd; een thuis is veel meer dan dat.

Lees meer >>>

Einde inspiratiesessies

Vanaf 2017 verzorgt het Actiecentrum Limburg Positief Gezond inspiratiesessies in de provincie. Bijna maandelijks werden op verschillende locaties verdeeld over de provincie inspiratiesessies georganiseerd. Hier presenteerden inspirerende sprekers mooie voorbeelden over Positieve Gezondheid. Deze inspiratiesessies pasten binnen de eerste periode van de beweging Limburg Positief Gezond, namelijk van aanjagen en inspireren.

We hebben veel enthousiaste mensen mogen ontmoeten die de beweging Limburg Positief Gezond een warm hart toedragen en er zelf mee aan de slag zijn gegaan. De mooie voorbeelden https://limburgpositiefgezond.nl/positieve-gezondheid-in-de-praktijk, de ontwikkelde tools, de groeiende groep ambassadeurs en de toenemende vraag naar scholing en toepassing in de praktijk laten zien dat deze beweging daadwerkelijk op gang gekomen is.

De komende jaren gaan we ons richten op het verduurzamen van de beweging Limburg Positief Gezond.
Hoe we dat gaan doen, zijn we nu verder aan het uitwerken.
Een nieuwe fase vraagt ook om nieuwe werkvormen.
Daarom sluiten we de reeks maandelijkse inspiratiesessie van de afgelopen jaren in oktober af met de inspiratiesessie “Leefbaarheid en Positieve Gezondheid in wijken”

Volg ons op www.limburgpositiefgezond.nl voor het vervolg.

Samen maken en zijn wij Limburg Positief Gezond.

Scholieren brengen met idee van ‘PHestival’ Positieve Gezondheid onder aandacht jongeren

Naast de hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen die er al zijn, heeft het Instituut Positieve Gezondheid een extra hulpmiddel ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Dit helpt hen bij het lezen en invullen van de ‘spinnenwebtest’ Positieve Gezondheid. Het laat hen nadenken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen. Er is ook zo’n extra hulpmiddel in de maak voor volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij het doen van deze test.

Vier leerlingen van 5 havo en 5 vwo van het Graaf Huyncollege in Geleen maakten van de spinnenwebtest Positieve Gezondheid op school een project. Via deelopdrachten moesten ze tot een eindproduct komen. Carolien Smeijsters-Houben van de Stichting Gezond Munstergeleen was opdrachtgever. De opdracht, door het kwartet leerlingen zelf gekozen, luidde: betrek jongeren bij Positieve Gezondheid door hen ermee aan de slag te laten gaan en door er meer over te weten te komen.

Boekje
Juul Smeijsters, Zilver Spaanderman, Reinout Hermans en Tim Meijer voerden het project uit. Ook thuis in Geleen probeert Juul Smeijsters met Positieve Gezondheid bezig te zijn. Met een vader als huisarts en een moeder als praktijkmanager daar komt ze er regelmatig mee in aanraking. “We hebben met zijn vieren een boekje gemaakt met deelopdrachten en hebben in kaart gebracht wat er al op het vlak van Positieve Gezondheid is. Daarbij laten we met cijfers zien hoe het er met Positieve Gezondheid voorstaat in Nederland, hoeveel mensen zich bijvoorbeeld ongelukkig voelen.”

PHestival
De uitkomst van het project was het idee om een festival te organiseren, om op een originele en positieve manier Positieve Gezondheid onder de aandacht te brengen van jongeren. Hun docenten, die het project beoordeelden, waren enthousiast. “We hebben het idee, met dank aan Vera Niessen van Burgerkracht Limburg, uitgewerkt als ‘PHestival’, met de ‘PH’ van ‘Positive Health’. Dat zou in het stadspark in Sittard moeten plaatsvinden. We kijken of we daar komend schooljaar invulling aan kunnen geven.”

Bron: Magazine Burgerkracht

Weert gaat gezonder leven met ‘Positief Gezond Weert 2019’

‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.

Lees meer >>>

Interview Anita Vermeer over Positieve Gezondheid in de wijk

In het blad Content van september 2019 staat een interview met Anita Vermeer, programmamanager Blauwe Zorg in de wijk en werkzaam bij de GGD Zuid-Limburg. Anita vertelt over de ervaringen met Positieve Gezondheid in de wijk, zoals over het losweken van professionals van werkprotocollen en over de aanpak bij bestuurders.

Lees meer >>>

Start van Netwerk Positief Gezond Weert!

Op 3 oktober werd door wethouder Paul Sterk het startschot gegeven voor het nieuwe netwerk Positief Gezond Weert, tijdens het symposium in het Keenterhart.

Gezonder worden, we willen het allemaal, maar hoe dan? ‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waaraan inwoners van Weert en werknemers binnen organisaties in Weert gratis deel kunnen nemen aan het 20 weken Positief Gezond Weert programma. Hierin staan 3 primaire thema’s centraal;
1. Gezond bewegen,
2. Gezonde voeding
3. Positieve Gezondheid.
Iedereen kan gratis inschrijven in het 20 weken e-programma, elke week een van de thema’s, met een factsheet of inspiratieposter, persoonlijk in je mailbox.

Een aantal leefstijl professionals hebben zich bereid gevonden om gedurende de maanden november t/m april 2020, elke 2 weken, gratis een lezing over Positieve Gezondheid te geven.

Deelname aan de lezingen is gratis. Alle inhoudelijke informatie is te vinden op de website weertinbeweging.nl en daar is ook een plek voor een of meerdere lezingen te reserveren.
‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.

Bewustwording Positieve Gezondheid
De eerste stap in het project is bewustwording over de positief werkzame elementen van Leefstijl als medicijn. Niet alleen bij de inwoners van Weert, ook bij professionals binnen de 5 ringen (overheid, onderwijs, bedrijven, sportsector en zorg- en welzijn), werknemers binnen bedrijven en instellingen en partners van Samen Positief Gezond Weert. Parallel aan het programma voor consumenten wordt namelijk een bewustwordingscampagne samengesteld voor professionals zoals huisartsen, praktijk ondersteuners, leerkrachten, fysiotherapeuten, P & O medewerkers, bedrijfsartsen, zorg- en welzijn organisaties, ambassadeurs en vrienden van het platform, sportaanbieders, enz. De professionals krijgen een kennis update over de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde leefstijl- en gezondheid richtlijnen en over Positieve Gezondheid. Tevens krijgen ze tools aangereikt om de materie eventueel met anderen door te nemen.
Doe ook mee en schrijf je GRATIS in op www.weertinbeweging.nl

 

Regio gaat zorglandschap definiëren

Er waait een wind van verandering door het Nederlandse zorglandschap. We worden innovatiever en we richten ons meer op samenwerking. Maar er zijn praktische belemmeringen om meer regionaal samen te werken. Door de gekozen gefragmenteerde aanpak ontbreekt een integrale blik. De eerste lijn moet in de nabije toekomst fundamenteel anders worden georganiseerd. Dat constateert de KPMG in zijn rapport Wie doet het met wie? Het verborgen landschap.

Lees meer >>>

De impact van Positieve Gezondheid in de praktijk

Zorg is veel breder dan alleen aandacht voor het medische gebied. Dat is de kerngedachte achter Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (iPH) en Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreken de impact die de beweging heeft op de praktijk.

Lees meer >>>

Pak met elkaar die maatschappelijke rol

Vraag: In de financiering van gezondheidszorg heerst een patstelling. Nu heeft de GGD vooral contact met de eigen financier (de gemeente), en de huisarts met de zorgverzekeraars, maar is het een idee dat GGD’en en huisartsen met gezamenlijke initiatieven naar gemeenten én zorgverzekeraars stappen?

Lees meer >>>

Subsidie voor pilot 'Positieve gezondheid voor minima'

In het project ‘Positieve gezondheid in de gemeentepolis’ gaat een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen in de gemeenten Alphen, Leiden en Zoeterwoude aan de slag met het gespreksinstrument Positieve gezondheid. Zij doen mee aan een pilot, waarin wordt gekeken of het aanbieden van dit brede gesprek minima kan helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Het project is door de GGD Hollands Midden opgezet. Stichting Zorg en Zekerheid heeft de subsidieaanvraag voor het project gehonoreerd.

Lees meer >>>

Werkgeluk

Eind september was de Week van het Werkgeluk. Met de eerste editie willen de organisatoren mensen en organisaties die werkgeluk belangrijk vinden aan elkaar verbinden. Veel mensen zijn namelijk niet gelukkig op hun werk. 27% heeft volgens de organisatie zelfs één of meerdere slechte werkdagen per week.

Lees meer >>>

Spoorboekje Positieve Gezondheid

Steeds meer zorgorganisaties gaan aan de slag met Positieve Gezondheid. De stap van inspiratie naar implementatie; het handen en voeten geven aan het gedachtegoed, vraagt aandacht en inzet. In dit Spoorboekje Positieve Gezondheid kun je leren van organisaties die al langer op weg zijn met Positieve Gezondheid.

Lees meer >>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.