Positieve Gezondheid maakt uw team veerkrachtig!

Limburg is voorloper en trendsetter door de bestuurlijke moed om Positieve Gezondheid te omarmen, er een beweging van te maken waarmee de sociale opgave voor Limburg wordt gerealiseerd.
Het Platform Weert in Beweging ondersteunt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en kenmerkt zich door haar innovatieve en daadkrachtige aanpak van inspireren, aanjagen en verbinden.
In deze nieuwe visie op gezondheid staat niet ziekte centraal, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Van ziekte en zorg naar gezond gedrag is het motto. Gezondheid is dus meer dan alleen niet ziek zijn. Positieve Gezondheid bestaat uit de volgende 6 pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.
Samen met andere partners leveren wij hiermee een bijdrage aan een positieve trendbreuk in de gezondheid, vitaliteit en participatie van de Limburgers.
In een interactieve workshop laten we zien wat de relatie is van Positieve Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid en hoe u dit zou kunnen toepassen binnen uw bedrijf.

U kunt zich direct aanmelden via onderstaande link:
https://konnektos.nl/agenda/446495362/workshop-positieve-gezondheid

Lees meer >>>

Schuitemaker aan de slag als nieuwe directeur van iPH

Per 1 augustus heeft Angelique Schuitemaker het directiestokje overgenomen van Machteld Huber. Huber is blij met haar komst: ‘Het is het goede moment.’ Huber richtte als grondlegger van Positieve Gezondheid het iPH op. Na 4 jaar treedt ze terug als directeur. ‘Ik ben enorm gelukkig met wat er is bereikt. Ik nader de 68 en deze fase van bestendigen en uitbouwen vraagt om andere energie. Mijn hart ligt juist bij mensen inspireren, mijn kennis delen. Dat blijf ik als adviseur doen vanuit iPH.’ In Schuitemaker ziet ze een uitstekende opvolger. ‘Angelique beschikt over veel bestuurlijke ervaring en heeft zelf in de praktijk gewerkt. Daarnaast is ze jarenlang betrokken geweest bij de implementatie van Positieve Gezondheid in verschillende settings. Die combinatie is kostbaar voor een instituut als iPH.’

Lees meer >>>

Subsidie voor aanpak eenzaamheid bij ouderen

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Om dit terug te dringen, kan subsidie worden aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven tegen eenzaamheid. ZonMw heeft daartoe twee subsidieoproepen geplaatst. Reageer snel.

U kunt namelijk alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding heeft gedaan. De definitieve subsidieaanvraag moet vervolgens uiterlijk 8 oktober 2019 zijn ingeleverd.

De helft van alle 75-plussers voelt zich weleens eenzaam. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan door een achteruitgang van de gezondheid en mobiliteit of door het verlies van naasten.

Lees meer op ZorgenZ >>>

Positief gezond in het groen

Buiten zijn in de natuur en Positieve Gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Beter in het Groen laat dat zien met de 6 dimensies van het spinnenweb. Met Beter in het Groen kunnen mensen eenvoudig activiteiten vinden in de buurt, die hen helpen om gezond te blijven of gezonder te worden. Ook helpt het zorgverleners om naar concrete activiteiten te verwijzen. Het initiatief is ontwikkeld vanuit een Green Deal van verschillende initiatiefnemers (zoals Staatsbosbeheer en Mediquest) met de rijksoverheid.

Lees meer >>>

Huisarts brengt met Positieve Gezondheid lokale samenwerking op gang

In Brummen gaat huisarts Marcel Kerkhoven geregeld op pad om te zorgen voor meer lokale samenwerking. Positieve Gezondheid is zijn inspiratiebron. ‘Ik dacht: ik kan wel blijven mopperen op wat niet goed gaat, maar dat past me niet.’

Kerkhoven merkte steeds vaker dat de consequenties van zorgbeleid pas zichtbaar worden op de stoep van de huisartsenpraktijk of thuis bij de patiënt. ‘Ik zag bij ons in de buurt veel versnippering ontstaan.

Lees meer >>>

Extra inspiratiesessie september: Positieve Gezondheid voor burgers in kwetsbare positie

De succesvolle eerste bijeenkomst in Heerlen op 2 september was overtekent. Er is nog een kans om te komen in Roermond (10 september) en Venlo en een extra bijeenkomst in Heerlen op 23 september.

In deze bijeenkomst nemen we u mee in de mogelijkheden van Positieve Gezondheid voor mensen met een lage taalvaardigheid. In de Maand van het Leren en de Week van de Alfabetisering besteden we deze maand aandacht aan hoe je in dialoog kunt gaan met mensen met lage taal- en gezondheidsvaardigheden en welke basisvaardigheden je nodig hebt voor een gezonde en vitale leefstijl en hoe je deze kunt stimuleren?

Lees meer >>>

Koning en minister Bruins krijgen kijkje in de keuken bij Blauwe Zorg Maastricht

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek aan de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Lees meer >>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.