Gezondheidszorg verliest zicht op de mens

Verbetering van gezondheid en kwaliteit van leven van burgers. De Nederlandse gezondheidszorg dreigt het zicht op deze beginselen kwijt te raken, waarschuwt hoogleraar Jet Bussemaker van de Universiteit Leiden.

De oud-minister van OCW onderzoekt hoe overheidsbeleid de zorg beïnvloedt en welke rol wetenschap daarbij kan spelen. De gezondheidszorg is momenteel teveel verzakelijkt, schrijft ze in een aankondiging van haar lezing op de SIPS conferentie van 7 tot en met dinsdag 9 juli plaatsheeft in Leiden.

'Positieve gezondheid'

Het moet draaien om welzijn en ’positieve gezondheid’. Artsen doen hun best om hun patiënten uit te leggen hoe hun diagnose luidt. Ze zijn er niet zo goed in om echt te communiceren en te luisteren en hun eigen achtergrond, opvattingen en aannames van zich af te schudden, aldus Bussemaker.

Leer meer >>>

Anderhalvelijnszorg sterk alternatief voor ziekenhuiszorg

Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast ook een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dit zijn de belangrijkste opbrengsten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met een alternatief voor reguliere ziekenhuiszorg, de zogenoemde anderhalvelijnszorg. Dat is een intensieve samenwerking van huisartsen en medisch specialisten in speciale centra, buiten de muren van het ziekenhuis. Hier ziet de medisch specialist de patiënt en geeft een behandeladvies aan de huisarts, die de regie houdt. Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht evalueerden de proeftuinen in de regio en presenteren hun eindrapport.

Lees meer >>>

Congres - Positieve Gezondheid in de praktijk

Wanneer: 5 november 2019
Waar: Hart van Vathorst in Amersfoort

Bent u betrokken bij de zorg en ondersteuning voor cliënten én wilt u uw (praktijk)kennis over het gedachtengoed van Positieve Gezondheid verder verdiepen? Reserveer dan uw plek voor het Vilans-iPH congres Positieve Gezondheid in de praktijk op 5 november. Het congres is kleinschalig, maximaal 200 personen. De middag is gericht op kennisuitwisseling en het versterken van het netwerk van personen betrokken bij het verwezenlijken van Positieve Gezondheid in de praktijk.

Lees meer >>>

Kijken naar de mogelijkheden

Naomi (21) uit Kerkrade is een van de deelnemers aan Kompas Positief Gezond, een bijzonder re-integratietraject van a4works gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de belemmeringen, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Lees meer >>>

Hoe valt Positieve Gezondheid te meten?

Welke gezondheidseffecten levert werken met Positieve Gezondheid eigenlijk op? Om het antwoord te vinden, zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. Onlangs publiceerde iPH een eerste inventarisatie, opgesteld met verschillende onderzoekers.

Positieve Gezondheid maakt als vernieuwend gedachtegoed een snelle opmars. Dit leidt tot een voortdurende stroom aan praktijkverhalen van patiënten, zorgverleners en bestuurders. Maar er is meer nodig om het gedachtegoed verder te ontwikkelen en te implementeren. Onderzoeker Marja van Vliet van iPH: ‘Iedereen die investeert in Positieve Gezondheid wil ook wel weten wat het oplevert. Vooral overheden en zorgverzekeraars. Die denken: mooi, al die verhalen uit de praktijk, maar hoe maken we de uitkomsten objectief?’

Lees meer >>>

Uitnodiging inspiratiesessie september: Positieve Gezondheid voor burgers in kwetsbare positie

In deze bijeenkomst nemen we u mee in de mogelijkheden van Positieve Gezondheid voor mensen met een lage taalvaardigheid. In de Maand van het Leren en de Week van de Alfabetisering besteden we deze maand aandacht aan hoe je in dialoog kunt gaan met mensen met lage taal- en gezondheidsvaardigheden en welke basisvaardigheden je nodig hebt voor een gezonde en vitale leefstijl en hoe je deze kunt stimuleren?

Hoe ga je met hen in gesprek, hoe herken je deze doelgroep en wat kun je inzetten om de dialoog met hen aan te gaan. De eenvoudige tool Mijn Positieve gezondheid ontwikkeld door iPH wordt gepresenteerd en toegelicht. Het is bekend dat er een relatie is tussen lage gezondheidsvaardigheden en mensen met een lage taalvaardigheid. Wat je kunt doen om deze te herkennen en burgers hierin kunt ondersteunen is in deze bijeenkomsten onderwerp van gesprek.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze inspirerende bijeenkomst. Deze inspiratiesessie wordt georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de kwartiermaker Laaggeletterdheid Provincie Limburg.. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via deze link.

Maandag 2 september bij SCHUNCK Glaspaleis
Bongerd 18, 6411 JM Heerlen
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Dinsdag 10 september bij de Graasj Roermond
Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Maandag 16 September bij Bibliotheek Venlo
Begijnengang 2, 5911 JL Venlo
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten en er samen een inspirerende avond van te maken!

Lees de uitnodiging op onze website >>>

Voorpremière documentaire De Schuldmachine

De film De Schuldmachine toont hoe problematische schuld jongeren gevangen houdt. Aan de hand van de schulddossiers van drie jong volwassenen uit Amsterdam Zuidoost wordt in de film duidelijk wat het belang is van een persoonlijke aanpak en het verhaal achter de schulden om jongeren te helpen regie terug te nemen over hun toekomst.

Donderdag 12 september, Sittard

Lees meer >>>

Burgerkracht Publieksjaarverslag 2018

Via dit verslag wil Burgerkracht Limburg verantwoording afleggen aan de provinciale samenleving over haar activiteiten in 2018.

Lees meer >>>

Voorbereiden op ouder worden moet normaal worden

Oud(er) worden gaat vanzelf. Toch is het verstandig om je voor te bereiden op deze levensfase. Minister Hugo de Jonge (VWS) vroeg aan de Raad van Ouderen hoe mensen dat het best kunnen doen. De raad vindt dat het normaal moet zijn om over het ouder worden na te denken. Maar dat moeten ouderen niet alleen zelf doen, maar eigenlijk de hele samenleving. Voorbereiden op ouder worden moet vooral gaan over zingeving, (behoud van) vitaliteit en sociale contacten.

Lees meer >>>

Ontmoetingsplekken helpen om mensen gezonder te maken

Ons vermogen om tegenslagen het hoofd te bieden, is medebepalend voor onze gezondheid. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg ontwikkelen een model dat dit vermogen versterkt en de gezondheid van mens en samenleving verbetert.

Ruim zeventig jaar geleden definieerde de World Health Organisation (WHO) gezondheid als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’. De definitie is gericht op de gedachte dat we in staat zijn alle ziekten uit te roeien. Het zegt evenwel niets over het dynamische vermogen van mensen om adequaat te (leren) omgaan met ziektes of beperkingen.

Lees meer >>>

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid-Video

Aan de slag met de eenvoudige versie! De eenvoudige tool is ontwikkeld door Institute for Positive Health i.s.m. de Koplopertafel Laaggeletterden, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam, Bibliotheek Rivierenland.

Lees meer >>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.