Subsidie voor werknemers met lage taal- of digitale vaardigheid

Heeft u werknemers of werkt u met zzp’ers die de Nederlandse taal niet goed beheersen? Of met mensen die over weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden beschikken? Als dat een beperking tijdens het werk oplevert, kunt u als werkgever subsidie aanvragen voor scholing. Aanvragen kan in het kader van Tel mee met Taal van 1 juni t/m 30 september 2019. Doe het wel snel, want ‘op = op’.

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2019 kan er dus subsidie worden aangevraagd. Dit kan voor opleidingstrajecten, bijvoorbeeld een taalcursus of een cursus digitale vaardigheden. of voor andere activiteiten die leiden tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van de werknemers.

Maximaal € 1.500 per werknemer
Voor subsidieaanvragen door werkgevers en samenwerkingsverbanden is € 3.750.000 beschikbaar. Werkgevers kunnen tot 67% van de kosten van het opleidingstraject vergoed krijgen, met een maximum bedrag van € 1.500 per werknemer / zzp’er. Het totaalbedrag voor de gehele organisatie bedraagt € 200.000,-. Aanvragen kan van 1 juni 2019 t/m 30 september 2019 en de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomt. En daarbij geld onverbiddelijk het ‘op = op’-principe.

Meer informatie
Zie meer informatie op telmeemettaal.nl/subsidie of op telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers

(bron: https://zorgenz.nl)

Nieuw: online tool positieve gezondheid voor laaggeletterden

Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd. Deze is bedoeld voor laaggeletterden.

Na de volwassenen-, kind- en jongerentool is dit de vierde versie van het gespreksinstrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’: de eenvoudige tool. Dit is een gespreksinstrument in eenvoudige taal voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen, maar andere geïnteresseerden kunnen de tool ook gebruiken. Het helpt de doelgroep na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze willen doen om zich gelukkiger te voelen. Er is een digitale en papieren versie beschikbaar.

Lees meer >>>

Inspiratiesessie in September en Oktober

In verband met de zomervakantie worden de inspiratiesessies weer gestart in september.

In de maand van het leren en de week van alfabetisering in September besteden we extra aandacht aan Positieve Gezondheid en mensen met lage taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Hoe ga je met hen in gesprek, hoe herken je deze doelgroep en wat kun je inzetten om de dialoog met hen aan te gaan. De eenvoudige tool laaggeletterdheid en Positieve gezondheid wordt gepresenteerd en toegelicht.
In Oktober besteden we aandacht aan positieve gezondheid hoe kom je tot vitale wijken en leefbaarheid in de wijken.

Save the Date inspiratiesessie

Maandag 2 september, Zuid Limburg, dinsdag 10 september Midden Limburg en maandag 16 september in Noord Limburg.
De data in oktober zijn maandag 7 oktober Zuid Limburg, dinsdag 22 oktober Midden Limburg en 28 oktober Noord Limburg.

Birgitte van den Heuvel-Stoop start medio juni als facilitator scholingsplan Limburg Positief Gezond!

Birgitte van den Heuvel-Stoop start medio juni als facilitator voor de uitvoering van het scholingsplan. Het plan is gericht op een duurzame aanpak, die beklijft in het handelen en werkproces van de (toekomstige)professionals. De opdracht is gericht op het scholen van zoveel mogelijk (toekomstige) professionals in het gedachtegoed en gebruik van Positieve Gezondheid in de praktijk. Birgitte geeft dit proces vorm en inhoud, nadrukkelijk in samenwerking met de betrokken organisaties, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk niveau.

Lees meer>>>

Angelique Schuitemaker nieuwe directeur-bestuurder van Institute for Positive Health

Per 1 augustus 2019 treedt Angelique Schuitemaker aan als nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Institute for Positive Health (iPH).

Lees meer>>>

Anders denken, doen en organiseren

Integrale samenwerking op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt: deze ingrediënten vormen de basis van de pilot ‘Anders denken, Anders doen en Anders organiseren’ in de wijk Hoensbroek in Heerlen. Met de pilot, die op 2 mei van start ging, willen betrokken partijen (zie kader) hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn beter op elkaar afstemmen. Dat doen ze door anders te gaan werken en daarbij de schotten in de financiering waar mogelijk te omzeilen.

Lees meer>>>

Maastrichts Allermooiste

Voor de allereerste keer kon de 5-jarige Thijs meedoen aan Maastrichts Mooiste. Door een probleem met zijn heup zit Thijs in een rolstoel. Maar dat telt niet meer na 350 meter in de Kidsrun, als Thijs onder groot applaus richting finish komt. Wat een ovatie!

Lees meer>>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.