Limburg Positief Gezond heeft een nieuw jasje

De beweging Limburg Positief Gezond groeit naar eigen regie en eigenaarschap van de partners Limburg Positief Gezond. Hier past ook een website bij die in eigen beheer is van de partners.
De afgelopen periode is door hen hard gewerkt aan een nieuwe website.
Met trots laten wij het resultaat zien en hopen dat u net zo verheugd bent als wij over de website.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje en laat ons weten wat u ervan vindt.

Blauwe Zorg zorgt voor verandering bij gezinnen met (te) veel zorg- en hulpverleners

Niet minder of goedkopere zorg, maar zorg die effectiever en duurzamer is ingericht met de vraag van de burger als uitgangspunt: dat is de intentie van de pilot Blauwe Zorg in de wijk. Huisarts Thea van der Waart en coach Sanny Stauder richten zich binnen de pilot op een gezamenlijke aanpak van huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten.
Lees meer

Impuls voor Positieve Gezondheid in de praktijk – samenwerking iPH met BeBright en Vilans

Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op de vraag: hoe maken we Positieve Gezondheid een integraal onderdeel van ons werk? Om organisaties hierbij te helpen, bundelt iPH de krachten met BeBright en Vilans.
Lees meer

Hoe Positieve Gezondheid haar weg vindt in Maastricht UMC+

‘Het zit al langer in onze genen om niet alleen naar ziekte te kijken, maar naar heel de mens’, vertelt Rianne Pas van Maastricht UMC+, die nauw betrokken is bij Positieve Gezondheid. ‘Als universitair medisch centrum willen we niet alleen genezen, maar ook mensen helpen gezond te blijven. Dan moet je ook naar de hele context willen kijken waarin mensen leven. Positieve Gezondheid past goed bij hoe we bezig zijn.’
Lees meer

Alliantie kinderarmoede

Op 26 maart jl. tekenende GeluksBV samen met vele andere partners de Alliantie Kinderarmoede met als voornaamste doel dat kinderen in 2030 niet meer de dupe zijn van armoede. Er leven in ons land momenteel ongeveer 378 000 kinderen in armoede en het effect daarvan op hun ontwikkeling is groot. Daar moet een oplossing voor komen! Lees meer over de effecten van armoede op kinderen én hoe de Geweldige Wijk aanpak van GeluksBV kan bijdragen aan het verminderen hiervan.
http://www.alliantiekinderarmoede.nl

Hoe ga je om met een KOPP-/KVO-leerling?

Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving zijn op school vaak onzichtbaar en kwetsbaar. Wat zijn de signalen, wat zijn de gevolgen voor het kind en wat kun jij als onderwijsprofessional doen om deze kinderen te ondersteunen?
Lees meer 
LBBO Beter Begeleiden Januari 2019

Lekker in je vel, dan kom je er wel!

Kijk hier voor de informatie van de drie inspiratiesessies georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond; 'Lekker in je vel, dan kom je er wel' Een methodiek met praktische handvatten. Als we weten waar de jongeren (niet meer) enthousiast van worden, kunnen we mogelijke gevoelens van eenzaamheid, depressie en suïcide tijdig(er) op het spoor komen.

Zorgvernieuwers | Machteld Huber, positieve gezondheid bij BNR's Big Five

Machteld Huber is de oprichter van het Institute for Positive Health. Haar nieuwe definitie van gezondheid wordt in het hele land omarmd. 'Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'.

Podcast The Big Five met zorgvernieuwer Machteld Huber van iPH
(Rechtstreekse link naar interview)

Landelijke gemeenten Zuid-Limburg willen 'gezondheidsoase' worden

Tien landelijk gelegen gemeenten in Zuid-Limburg willen zich profileren als 'gezondheidsoase' voor ouderen en jonge gezinnen. Dit staat in een gezamenlijk actieplan dat maandag in Voerendaal is gepresenteerd door de colleges van B&W aan hun gemeenteraden. Het gaat om de gemeenten Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg en Voerendaal, zo meldt de lokale omroep 1Limburg. Ook Beek hoort bij de landelijk gelegen gemeenten, maar heeft zich afzijdig gehouden bij het opstellen van het actieplan. In het actieplan wordt ook voorgesteld om in te zetten op kleinschalige landbouw gericht op lokale afzet, en streekproducten, aldus 1Limburg.
Lees meer

Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt. Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om een integrale aanpak.

De Omgevingswet gaat over hoe we de leefomgeving van burgers zo veilig en gezond mogelijk kunnen inrichten. Deze integrale benadering vergt een goede afweging van diverse belangen van groepen burgers en ondernemers. Alle relevante factoren in deze integrale aanpak in de omgevingsvisie en Positieve gezondheid vragen om verbinding.

De Omgevingswet gaat over hoe burgers (willen) samenleven en welke invloed zij op hun leefomgeving en Positieve Gezondheid hebben op het gebied van eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving. Al deze aspecten en dimensies komen samen bij ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, bouwen, economie, natuur, zorg, welzijn, welbevinden, scholing participatie, meedoen en ertoe doen.

In deze inspiratiesessie ontmoeten de Omgevingswet en Positieve Gezondheid elkaar en gaan we vanuit deze  integrale visie in gesprek. De integrale kijk op gezondheid en de leefomgeving  helpt om op een nieuwe, domeinoverstijgende manier te kijken naar samenhang in een gezonde en veilige  leefomgeving.

We nodigen u uit om in dialoog te gaan op het snijvlak van deze twee domeinen.

U kunt zich aanmelden via deze link.

Maandag 15 April bij Vincent van Gogh GGZ Kliniek
Stationsweg 46, 5803 AC Venray
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten en er samen een inspirerende avond van te maken!

10 tips om burgerkracht te benutten binnen sociaal domein

Door burgerkracht kun je de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein beter benutten. Hoe doe je dat? Bekijk de volgende 10 tips op de website van Vilans, een kennisirganisatie voor langdurige zorg.
Lees meer

Vrouwelijke statushouders Gemeente Voerendaal vinden verbinding!

Het project ‘Samen Meedoen’ is van start gegaan. Een bijzondere samenwerking tussen a4works, gemeente Voerendaal en ISD Kompas. Een groep vrouwelijke statushouders, samengesteld door Gemeente Voerendaal, werkt tien weken lang intensief aan de Nederlandse spreektaal en actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij.
Lees meer

iPH Basismodule werken met Positieve Gezondheid start op 15 mei 2019

Ben je enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag met Positieve Gezondheid in je eigen dagelijkse praktijk. Dan is het prettig als je weet wat dit inhoudt en zelf hebt ervaren hoe je aan het nieuwe gezondheidsconcept vorm en inhoud kan geven. Het effect kun je vergroten wanneer je samen anderen dit proces door loopt en zij met je meedenken over de vragen die je tussentijds tegenkomt.
Lees meer

Provinciale subsidie voor Zorg-Landschap

De Provincie Limburg heeft € 80.000 subsidie toegezegt voor de ontwikkeling van een Zorg-Landschap in Afferden. Wethouder Lia Roefs is blij met deze doorontwikkeling van het Positieve gezondheids project van huisarts Hans-Peter Jung. Klik hier om het interview te bekijken.

Positieve Gezondheid opgenomen in Wikipedia

Het begrip Positieve Gezondheid is onlangs opgenomen in de online encyclopedie Wikipedia. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan.


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.